ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንን መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ፌስቡክ ገጻት ቅድም ኢሉ ካብ ቁጽጽር እቶም ትካላት ወጻኢ ኮይኖም ከምዝነበሩ ዝዝከር እዩ።

ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንን መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ፌስቡክ ገጻት ቅድም ኢሉ ካብ ቁጽጽር እቶም ትካላት ወጻኢ ኮይኖም ከምዝነበሩ ዝዝከር እዩ። እዞም ገጻት ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ኮይኖም ኣብ ዝጸንሑሉ ጊዜ መርገጽ ናይቶም ትካላት ዘየንጸባርቑ መልእኽትታት ከምዝተዘርግሑ እቶም ትካላት ገሊጾም ነይሮም።

እቶም ገጻት ብኸመይን ብመንን ከምዝተጨውዩ ክሳብ ሐዚ ዝተብሃለ ነገር ዘየለ እንተኾነ’ኳ እቲ ፍጻመ ስለ ናይ ሳይበር ደሕንነት ብፍላይ ከዓ ስለ መሕለፊ ቃል ወይ ከዓ ቃለ-ምስጢር (password) ደው ኢልና ንክንሓስብ ዝገብሩ እዮም።

ኢትዮጵያ ቼክ’ውን ነዞም ፍጻመታት ከም ምኽንያት ብምጥቃም ትካላትን ውልቀ ሰባትን ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ፣ ኢሜይል፣ መርበብ ሓበሬታ ከምኡ’ውን ደሕንነት ካልኦት ኣካውንትታት ንምጥንካር ይሕግዙ እዮም ንዝበሎም ናይ ሳይበር ደሕንነት መሰረታዊ መሐለዊ ሜላታት ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቲ ሰኑይ ኣቕሪቡዎ’ሎ።

ናይ ኣካውንት ደሕንነት ንምሕላው ካብዝሕግዙ ሜላታት እቲ ሓደ ንዝተፈላለዩ ኣካውንትታት ተመሳሳሊ መሕለፊ ቃል ዘይምጥቃም እዩ። ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ንዝህቡ ኣካውንትታት ተመሳሳሊ መሕለፊ ቃል ምጥቃም ማለት ምናልባት እቲ መሕለፊ ቃል ኣብ ኢድ ሰርሰርቲ እንተኣትዩ ኩሎም ኣካውንትታት ንሓደጋ ዝተቃልዑ ይገብሮም’ዩ።

ስለዚ ንሕድሕድ ኣካውንት ዝተፈላለየን ጠንካራን መሕለፊ ቃል ምጥቃም ይግባእ። ነዚ ከዓ መሕለፊ ቃል ዝኣልዩን ዘመሓዳድሩን መገልገልቲ (password managers) ሓገዝ ይገብሩ’ዮም። እዞም መገልገልቲ ነቶም መሕለፊ ቃላት ብቐሊሉ ንምዝካር ካብምሕጋዝ ብተወሳኺ ጠንካራን መሕለፊ ቃል ብምምራጽ’ውን ይሕግዙ እዮም።

በዓል ክልተ ረቛሕ መረጋገጺ (two-factor authentication) ምጥቃም ከዓ ደሕንነት ኣካውንት ብዝሓሸ ንምጥንካር ዘኽእል ካሊእ ዝጥቀስ ሜላ እዩ። በዓል ክልተ ረቛሕ መረጋገጺ ናብ እቲ ኣካውንት ንምሕላፍ (ንምእታው) ካብ ሽም ኣካውንትን መሕለፊ ቃልን ብተወሳኺ ካሊእ መረጋገጺ ብምሕታት ንደሕንነት እቲ ኣካውንት ክብ ክብል ይገብሮ። ንበዓል ክልተ ረቛሕ መረጋገጺ ካብ ዝህቡ መተግበሪታት ጂሜል፣ ድሮፕቦክስን (Dropbox) አውትሉክን (Outlook) ዝጥቀሱ እዮም።

ብተወሳኺ ከዓ ዘጠራጥር መላገቢ (link) ዘይምኽፋት፣ ብመዳህሰሲ መርበባት (browsers) ንመሕለፊ ቃላት ሴቭ ዘይምግባር ከምኡ’ውን ኣብ ህዝባዊ (public) ቦታታት ዋይ-ፋይ (Wi-Fi) ኣገልግሎት ብዘይ ጥንቃቐ ዘይምጥቃምን ደሕንነት ኣካውንት ንምሕላው ይሕግዝ’ዮም። ኣብ ስልኪ ዝርከቡ መሕለፊ ኮዳት (passcodes) ብግቡእ ምጥቃም’ውን ደሕንነት ኣካውንት ንምሕላው ብጣዕሚ ዝሕግዝ ካሊእ መገዲ እዩ።

ኣብ ጊዜ ምጥቃም መሕለፊ ኮዳት (passcodes) ካብክንዲ እቲ ዝተለመደ ኣርባዕተ ኣሃዝ (digit) ከም ኣሰር-ኣጻብዕ (fingerprint) ንዝኣመሰሉ ናይ ባዮሜትሪክ መሕለፊ ምምራጽ ግቡእ እዩ። ኩልጊዜ ንጸረ-ቫይረስ (Antivirus) ምጥቃም ከምኡ’ውን ኣብ ስልኪን ኮምፒውተርን ዝርከቡ መገልገልቲ ምዝማን (update) ደሕንነት ኣካውንት ንምርግጋጽ ኣዚዮም ኣገደስቲ መገድታት እዮም።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::