ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ ተጠቀምቲ ሓደ ሓደ ግዘ ብገጺ ውልቀ ሰባት ወይ ትካላት ንዝተለጠፉ መረዳእታታት ኣብ ክንዲ ብቐጥታ ሼር ምግባር ናይ ስክሪን ቅዳሓት (screenshots) ምጥቃም ይመርጹ።

ነዚ ዝመርጹሉ ብዙሕ ምኽንያታት ይህልዉ እዮም። ንኣብነት ኣብ ትዊተር ዝተለጠፉ መረዳእታታት ንተጠቀምቲ ፌስቡክ ሼር ንምግባር ናይ ስክሪን ቅዳሕ ምውሳድ ሓደ መማረጺ ስለዝኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ። 

ኮይኑ ግና ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ገጻት ንርእዮም ስክሪን ቅዳሕ ኩሉ ሓቂ እዩ ማለት ኣይኮነን። ሓደ ሓደ ቅዳሓት ናይ ሓሶት መረዳእታ ብዝዝርግሑ ኣካላት ዝተዘጋጀዉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ነዚ ንምግባር ዘኽእሉ ብርክት ዝበሉ ነጻ መተግበሪታት ይርከቡ እዮም። 

ኣብ ሃገርና’ውን ብከምዚ ዓይነት ዝተዘጋጀዉ ናይ ስክሪን ቅዳሓት ብምጥቃም ናይ ሓሶትን ዝተዛብዑን መረዳእታታት ምዝርጋሕ ብፍላይ ካብ ቀረባ እዋን ንነዘ እናወሰኸ ከምዝመጽአ ኣስተውዒልና ኢና። ኢትዮጵያ ቼክ’ውን ንኸምዚ ዓይነት ተግባራት ብተደጋጋሚ ምቅላዑ ዝፍለጥ እዩ። 

ስከዝኾነ’ውን ናይ ስክሪን ቅዳሓት ተጠቒሞም ዝተዘርግሑ መረዳእታታት ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ክንርኢ ከለና ደው ኢልና ምሕሳብ፣ ምምርማርን ምጽራይን የድልይ እዩ። ናይ ስክሪን ቅዳሓት ትኽክለኛነት ንምርግጋጽ ካብ ንጥቀመሎም ሜላታት እቲ ዋና ናይ ስክሪን ቅዳሕ ተወሲዱሉ እዩ ናብ ዝተብሃለ ማሕበራዊ ገጽ ብምኻድ ምጽራይ እዩ። ንኣብነት እቲ ናይ ስክሪን ቅዳሕ ካብ ኣይተ ‘ሀ’ ናይ ፌስቡክ ገጺ ተወሲዱ ኢዮ እንተተባሂሉ፣ ናብ ኣይተ ‘ሀ’ ገጺ ብምኻድ ምጽራይ ኣድላዪ እዩ። ኣብቲ ስክሪን ቅዳሕ ዘሎ መልእኽቲ ኣብቲ ገጺ እንተረኺብናዮ ትኽክለኛ እዩ ማለት ይካኣል እዩ። ኣብቲ ዝተብሃለሉ ገጺ እንተዘይረኺብናዮ ግን ሓሶት ክኸውን ዝኽእለሉ ዕድል ስለዘለዎ ተወሳኺ ምጽራያት ምግባር የድሊ እዩ። 

ብተወሳኺ ከዓ ኣብልዕሊ እቲ ስክሪን ቅዳሕ ዝራኣዩ ናይ ፕሮፋይል ሽምን ምስልን፣ መዓልትን ሰዓትን ከምኡ’ውን ኣጠቓቕማ ቋንቋ ብዛዕባ እቲ ቅዳሕ ሓቂ ምዃንን ዘይምዃንን ምልክት ክህቡና ስለዝኽእሉ ብጥንቃቐ ምርኣይ ኣድላዪ እዩ። 

ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ንርእዮም ናይ ስክሪን ቅዳሓት ቅድሚ ምእማንናን ንኻልኦት ምዝርጋሕናን ትኽክለኛ ምዃኖም ነጻሪ።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::