ዘይተረጋገዐ ፖለቲካ ወይ ከዓ ጎንጽታት ክህልው ኸለዉ ስለቶም ክስተታት ንምፍላጥ ሃንቀውታ ክህሉ ባህርያዊ እዩ!

ኣብከምዚ ዝበሉ እዋናት ናይ ሰበር ዜና ምድግጋም ቑጽሪ ይውስኽ፣ ኩሎም ሰበር ዜናታት ሓቂ እዮም ማለት ግን ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ብርክት ዝበሉ ዜናታት ግጉይ ናይምዃን ዕድሎም ሰፊሕ ምዃኑ ብዝሓለፉ ሰሙናት መብዛሕትና ተዓዚብና ኢና።

ብመልክዕ ሰበር ንዝቐርቡ ዜናታት ቅድሚ ምእማንናን ምግዋሕናን ደው ኢልና ምሕሳብ ከምኡውን ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ምሕታት ብናይ ሕሶት መረዳእታ ካብ ምቅላዕ የድሕን’ዩ፦

• ነቲ ሰበር ዜና ዘቕረበ ሚድያ ወይ ከዓ ውልቀሰብ እሙን ፍልፍል ጠቒሱ ድዩ?

 

• ነቲ ሰበር ዜና ካልኦት ሚድያታት ጸብጺቦምዎ ዲዮም?

• ኣቕራቢ እቲ ሰበር ዜና ነቲ መረዳእታ ብስእሊ ወይ ከዓ ብቪዲዮ ደጊፍዎ ድዩ? እቶም ስእልታትን ቪዲዮታትን ትኽክለኛ ድዮም?

• ኣቕራቢ እቲ ሰበር ዜና ነቲ ተግባር ወይ ከዓ እቲ ተግባር ንዝተፈጸመሉ ከባቢ ክንደየናይ ቀረባ እዩ?

• ኣቕራቢ እቲ ሰበር ዜና እንታይ ዓይነት ቋንቋ ተጠቒሙ’ሎ? “…ንምጽራይ ንፍትን ኣለና…” ወዘተ ንዝብሉ ሓረጋት ተጠቒሙ እንተኾይኑ ክሳብ ዝጻረ ዓቕሊ ምግባር ግቡእ እዩ።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::