ዋጋ ሓቂ!

ልዕሊ ፍርቂ ኲንታል ዝምዝን፣ 10 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ኣየር ዝምላእ ኩዕሶ ብብቱዕ ንፋስ ጥቅምቲ እናተንከባለለ ኣብ ከተማ ሎንዶን እናተጓዓዘ ዘርእይ ምስሊ ናይ ጋርዲያን ዜና ማእከል ይበጽሖ።

ኣብቲ ጊዜ ንዝነበረ ኣውሎ ንፋስ ብዝምልከት ዜና ይሰርሑ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት እቲ ምስሊ ብኣንበብቲ ትኹረት ዝረክብ ብኡኡ ኣቢሉውን ብዙሓት ሰባት ናብ መርበብ ሓበሬታኦም ዝስሕብ ክኸውን እኸል እዩ ስለዝበሉ ክሕትምዎ ወሰኑ።

“ሓቂ ዶ ይኾን? ዝብል ሕቶ ኣብ መጀመሪያ ዝሓተትናዮ ሕቶ እዩ” ይብሉ ነዚ ዜና ንኽሰርሑ ሓላፍነት ዝወሰዱ እዞም ክልተ ጋዜጠኛታት።

ቕድሚ ኹሉ ግን ሓደ ነገር ክገብሩ ነይሩዎም፦ እቲ ምስሊ ትኽክለኛ ምዃኑ ምርግጋጽ።

ቅድሚ ሐዚ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ እንተኾይኑ ኢሎም ጉግልን ቲንኣይን ብዝባሃሉ ክልተ መተግበሪታት ነቲ ምስሊ ኣሊሾም ምንም ነገር ክረኽቡ ኣይከኣሉን። እዚ ማለት ግን እቲ ምስሊ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ኹነት ዝገልጽ ትኽክለኛ ምስሊ እዩ ማለት ከምዘይኮነ ይፈልጡ እዮም። ፍርቂ እቲ ስራሕ ግን ሰሪሖምዎ እዮም።

ቐጺሎም ኣብቲ ምስሊ ንዝራኣዩ ምልክታት ክምርምሩ ጀሚሮም። ብጉግል ናይ ጽርጊያ መርኣዪ (Google Street View) ኣቢሎም ነቲ ምስሊ ዝሰደደሎም ሰብ እቲ ምስሊ ተወሲዱሉ እዩ ዝበሎ ቦታ ትኽክል ከምዝኾነ ኣረጋጊጾም።

ናብ ማሕበራዊ ሚዲያ ብምኻድ’ውን ነቲ ስእሊ ኣሊሾም ኣይረኸቡዎን።

ኣብኡ እንከለዉውን እቲ 10 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ኩዕሶ ኣብቲ ከባቢ ኣብዘሎ ህንጻ ተሰቒሉ ከምዝነበረ ዝሕብር ቅድም ኢሉ ዝተወሰደ ካሊእ ስእሊ ረኺቦም። ‘ካብዚ ዝዓብይ መረጋገጺ’ዶ ይህልው?’ ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና።

‘እወ!’ እዩ እቲ መልሲ።

እቶም ጋዜጠኛታት ነዊሕ ጊዜ ወሲዶም ነቲ ስእሊ ንዝሰደደሎም ሰብ ረኺቦም ምስቲ ስእሊ ዝራኸቡ ሕቶታት ሓቲቶምዎ። ዝረኸቡዎ መልሲ ዘዕግብ ኮይኑ ስለዝረኸቡዎ እቲ ምስሊ ናብ ሕትመት ክኸይድ ፍቓድ ረኺቡ።

እቶም ጋዜጠኛታት ሓንቲ ምስሊ ንሕትመት ንኽትበጽሕ ጊዜን ጻዕርን ዝሓትት ስራሕ እዮም ሰሪሖም። ንሱ ከዓ ግቡእ ጥራሕ ከይኮነ ንቡር ልምዲ’ውን ክኸውን እዩ ዘለዎ። ምኽንያት እዚ ከዓ ሓቂ ንዝኾነ መረዳእታ ዝሃቡዎ ግቡእን ገዚፍን ዋጋ እዩ።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::