ኣብዚ ዘለናሉ ጊዜ ግደ መራኸቢ ሓፋሽ፣ ኣክቲቪስታትን ማሕበረሰብ ሲቪልን! 

ኣብዚ ዘለናሉ ጊዜ ግደ ባዓል ሙያታት መራኸቢ ሓፋሽን ሚዲያታትን ብጣዕሚ ዓብዪ ከምዝኾነ ኣየጠራጥርን። ኣብ ካልኦት ሃገራት ክሳብ ሎሚ ከምዝራእናዮ ኣብ ጊዜ ጎንፂ እቲ ሕብረተሰብ ዝተጻረዩ ዜናታት ብብዝሓት ካብ እዚኦም ኣካላት’ዩ ዝረክብ። 

እዚኣቶም ሚዲያታት ግን ብምኽንያት ዘለዎም ዓቕሚ ይኹን ናጽነት ዘይምህላው፣ ዘቕርቡዎ መረዳእታታት ናብ ሓደ ወገን ዘዘንበሉ ምዃኖም ይርኣይ እዩ፣ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ’ውን ነስተውዕሎ ነዚ እዩ። ልክዕ ገለልተኛን ናጻን ሚዲያታት ከምዘድልዩ ድማ ትኽክለኛን/ዝተረገጋጸን እዋናዊ መረዳእታታት ንህዝቢ ዘብጽሑ ኣካላት ሚዲያ የድልዩና እዮም። ሕዚ’ውን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ማሕበረሰብ ዜና ዝረክብ ካብዚኦም ኣካላት ሚዲያ ስለዝኾነ ንሳቶም ብዘቕርቡዎ መረዳእታ ዝግባእ ጥንቃቐ ኽገብሩ ይግባእ። 

ብምኽንያት ዝተዛብዐን ግጉይ መረዳእታን ዝበጽሕ ቅልውላው ንርእይ ኣለና፣ ነዙይ እውን እዩ ሚዲያታት ጠንኪሮም ክሰርሑ ዘለዎም። ሓደ መረዳእታ ቅድሚ ምውጽኡ እቲ መረዳእታ ካብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ከምዝተጻረየ ክርእዩ አለዎም። ንሓደ ጎኒ ጥራሕ ወጊኖም ዝወጽኡ መረዳእታታት ንማንም አይጠቕሙን፣ ኣብ ክንድኡስ ካብ ኩሉ ኣንፈት ንሰባት አኪቡ ናይ ሓሳብ ልውውጥን ድርድርን ምክያድ’ዩ ዝጠቅም። 

ካብ ሚዲያታት ብተወሳኺ ድማ ናይ አክቲቪስትታት ጽልዋ ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ። ከምኡ’ውን ንሳቶም መረዳእታታት ብዝዝርግሑሉ ሰዓት ትኽክለኛን ዝተረጋገጸን ምዃኖም ክርእዩ ኣለዎም። ንሓሳባቶም ስለዝድግፍ ጥራሕ ትኽክል እዩ ማለት ከምዘይኮነ ተረዲኦም ናይባዕሎም ግደ ክጻወቱ ይግባእ፣ ንተኸተልቶም’ውን ናብ ዘየድልይ ስሕተት ከይመርሑ ክጥንቀቑ አለዎም። 

ብኻሊእ ወገን ድማ ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ትካላት ኣብ ጊዜ ጎንጺ ዝላዓለ ግደ ክጻወቱ ዝኽእሉ እዮም። ሰላም ብምኽባር ከምኡ’ውን ጎንጺ ብምዝሓል ናብ መፍትሕ ንምኻድ መገዲ ክኸፍቱ ይኽእሉ እዮም። ብፍላይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንሲቪል ማሕበረሰብ ዘለዎ ኣታሓሳስባ ናብ ድሕሪት ኣቢሉ ኣካል እቲ መፍትሕ ምግባር ግድን እዩ። እዚኦም ናይ ሲቪል ማሕበረሰባት’ውን ዘለዎም ሓላፍነት ተረዲኦም ናብ ቅድሚት ክመጽኡን ጠንኪሮም ክሰርሑን አለዎም፣ ናይ ምይይጥ መድረኽ’ውን ብምኽፋት ንመፍትሕ ሓሳባት ሒዞም ክርከቡ ይግባእ እዩ። ንፈነወ መረዳእታ ሕሶት’ውን ንምግታዕ ዝላዓለ ግደ ክህልዎም ይኽእል እዩ። ምስ ታሕተዋይ ኣካል ማሕበረሰብ ብምስርሖም’ውን ከም ሓደ ኣካል መረዳእታ ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::