ስእልን ቪዲዮን ዝተወሰዱሉ ቦታን ጊዜን ንምፍላጥ ዝሕግዙ መተግበሪታት!

ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ፣ ኣብ ቴሌቪዥን ከምኡ’ውን ኣብ ጋዜጣታት ብርክት ዝበሉ ስእልታትን ቪዲዮን በብመዓልቱ ናብ ተመልከትን ኣንበብትን ይበጽሑ እዮም። ግና እዞም ምስልታት ተወሲዶምሉ እዮም ዝተብሃሉ ቦታታትን ጊዜን ሓቂ ዘይክኸውን ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ እዩ።

ኢትዮጵያ ቼክ ኣብ ናይ ሎሚ መልእኽቲ ሰኑይ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ሓደ ስእሊ ወይ ከዓ ቪዲዮ ብምግምጋም እቲ ምስሊ ዝተወሰደሉ ቦታ ንምፍላጥ ዝሕግዙ፣ ጂኦሎኬሽን (Geolocation) ተባሂሉ ንዝፍለጥ ጥበብ ሓጋዚ ዝኾኑ ግልጋሎት ጉግል ካርታን (Google Maps) ሰንካልክ (Suncalc) ዝባሃል ናይ ጸሓይ (ጽላሎት) መለለዪ መተግበሪን ዝምልከት ትሕዝቶ ሒዝና ቀሪብና ኣለና።

ጉግል ካርታ (Google Maps https://www.google.com/maps)፦
እዚ መተግበሪ ብርክት ዝበሉ ግልጋሎት ዝህብ ኮይኑ፣ ኣብቲ መተግበሪ ንዘለዉ ሳተላይት ምስሊ (Satelite Images) መርኣዪን ስእሊ ጎደና መርኣዪን (Street View) ብምጥቃም እቲ ክነጻሪዮ ዝሓዝናዮ ምስሊ ዝተወሰደሉ ቦታ ንምልላይ ኣዝዮም ይሕግዙ እዮም። ካብ ኩሉ ክቕድም ዝለዎ ዝራሕ ነቲ ምስሊ ብትኹረት ምርኣይን ምምርማርን እዩ። ጉልህ ኢሎም ንዝራኣዩ መመሳኸሪ ምልክታትን ኣንፈታትን ኣብቲ ምስሊ ብምርካብ ናብ ጉግል ካርታ ብምኻድ ንኣኣቶም ዝመስሉ ምልክታት ምርካብ እቲ ምስሊ ስተወሰደሉ ቦታ ኣበይ ከምዝኾነ ዝሕብር እዩ። ካብቶም ምልክታትን ኣንፈታትን ዝተወሰኑ ንምጥቃስ፦ ጎቦታት፣ እምባታት፣ ቃላያት፣ ጎልጎላት፣ ገረባት፣ ጫካታት፣ ህንጻታት (ስፍሓት፣ ቁመት፣ ሕብሪ…)፣ ኣደባባያት፣ ሰሌዳ ምልክት ንግድታትን ትካላትን ዝተጠቐሙሉ ቋንቋን ይርከቡዎ።

ንስእሊ ጎደና መርኣዪ ብምጥቃም ከዓ እቲ ምስሊ ብናይ 3ተ ወገን (3D) መርኣዪ ብምጥቃም ነቶም ዘለዉ ምልክታት ኣብቲ ምስሊ ምስዝርከቡ ምልክታት ክመሳኸሩ ብምግባር እቶም ስእልታት ወይ ከዓ ቪዲዮ ዝተወሰደሉ ቦታ ኣበይ ከምዝነበረ ንምፍላጥ ይሕግዙ ውዮም። እዚ ስራሕ ግዜ ዝወስድ ስራሕ ዋላ’ኳ እንተኾነ ናይ መወዳእታ ውጽኢቱ ግን ኣዚዩ ዘሐጉስ እዩ።

ሰንካልክ (Suncalc http://suncalc.net/)፦
እዚ ስእልታትን ቪዲዮን ዝተወሰዱሉ ትኽክለኛ ዕለትን ሰዓትን ብመሰረት ምንቅስቓስ ጸሓይ ወይ ከዓ ጽላሎት ንምልላይ ዘገልግል መሳርሒ እዩ። ኣብቲ ስእሊን ቪዲዮን ንዝርከቡ ናይ ጽላሎት ኣንፈት ከምኡውን ንውሓት ከም መመሳኸሪ ተጠቒሙ እቲ ምስሊ ዝተወሰደሉ ተቐራራቢ ዝኾነ ዕለትን ሰዓትን ይህብ እዩ። ነገር ግን ንሰንካልክ ንምጥቃም እቲ ምስሊ ዝተወሰደሉ ቦታ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣድላዪ እዩ።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::