ግደ ትካላት ማሕበራዊ ሚዲያ ኣብ ምቁፃር ዘረባ ጽልኢትን መረዳእታ ሓሶት እንታይ ክመስል ኣለዎ? 

ፈነወ ዘረባ ጽልኢትን መረዳእታ ሓሶትን ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ገጻት እናበዝሐ ይመጽእ ኣሎ። ኮይኑ ግን እኹል ዝባሃል ናይ ቀጽጽር (moderating) ስራሕ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ እዚኦም ሚዲያ ትካላት ክሰርሑ ኣይረኣዩን። 

እዞም ትካላት ኣብመፈለምታ ዝተመስረቱሉ ጊዜ ኣብ ልዕሊ ዝቆጻጸሩዎ ሚዲያ ንዝወጽኡ ትሕዝቶታት ሓላፍነት ኣይወስዱን ነይሮም። ነገር ግን ካብ ቀረባ እዋን ንነዘ እዞም ትካላት ብዝተወሰነ መልክዕ ኣብ ሚዲያታቶም ንዝወጽኡ መረዳእታታት ኣርቴፊሻል ኢንተለጀንስን ናይ ሰብ ሓይልን ብምጥቃም ክቀጻጸሩ ጀሚሮም ኣለው። 

ኮይኑ ግን ብፍላይ ፒለቲካዊ ትሕዝቶ ንዘለዎም ጽሑፋት ሓላፍነት ወሲዶም ክሰርሑ ኣይረኣዩን። ኣብ ማያንማር መንግስቲ ኣብልዕሊ ሮህንጊያ ሙስሊም ዝፈነዎ ዘረባ ጽልኢት ዘልዓሎህልቂት ከም ኣብነት ክረአ ይኽእል እዩ። 

ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ብፍላይ ካብ 2015 ዓ.ም. ጀሚሩ ንዝረኣዩ ጎንጽታትን ዘይምቅዳውን ኣብምግዳድ ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ ግደ ዓብዪ ነይሩ። 

ኢትዮጵያ’ውን ኣብ ቀረባ ዘጽደቐቶ ኣዋጅ ምክልኻልን ምቀፃርን ዘረባ ጽልኢትን መረዳእታ ሓሶትን ውሽጢ ንቶም ግልጋሎት ወሃብቲ ሓላፍነት ምሃብ ይርከቦ። 

ከም መፍትሕ ክንርእዮም ካብ ዝግብኡ ርእቶታት እዚኦም ይርከቡዎም፦

1. ብዞም ትካላት ዝወጽኡ ሕድሕድ መረዳእታታት ዝከታተሉ ሰባት (content moderators) ብብዝሓት ክቖጽሩ ኣለዎም። ሐዚ ካብዝጥቀሙሉም ናይ ደገ ትካላት (outsourced companies) በብዓዱ ሰባት ክቖጽሩ ኣለዎም። ዝቑጸሩ ሰባት ናይቲ ዓዲ ባህሊ ዝፈልጡን ዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝዛረቡ ሰባት ክኾኑ ኣለዎም። ከም ኢትዮጵያ ዓይነት 7 ሚሊየን ናይ ፌስቡክ ተጠቃሚ ዘለዋ ዓዲ ከዓ ብዙሓት ሰባት ክቑጸሩ ኣለዎም። 

2. እዚኦም ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ ትካላት ከዓ እንተነኣሰ ብመርትዖ ዝተረጋገጹ ናይ ሓሶት መረዳታታት ካብ ገጻቶም ከውርድዎም ይግባእ። 

3. ከምኡ’ውን ትኽክለኛ ገጻት ምርግጋጽን (verifying) ተመሳሲሎም ዝተኸፈቱ ገጻት ናይ ምዕጻው ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ይግባእ።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::