ናይ ጽልኢት ዘረባን ፈነወ መረዳእታ ሕሶት ንምክልኻልን ንምቁጽጻርን ዝወጽአ ኣዋጅ!

እቲ ኣዋጅ ዕላምኡ ሰባት ሓሳብ ብናጽነት ናይምግላጽ መሰላቶም ክትጠቀሙ ከለዉ ጎንጺ ወይ ዕግርግር ዘለዓዕል ወይ ከዓ ንብሄር፤ ንሃይማኖት፣ ንዘርኢ፣ ንጾታ ወይ ንገድኣት ኣካል መሰረት ገይሩ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ዝተፈለየ ጉጅለ ጽልኢት ወይ ኣድልዎ ዝዝርግሕ ዘረባ ካብምግባር ንምዕጋት ተሓሲቡ ዝወጽአ ኣዋጅ እዩ።

እዚ ኣዋጅ እንታይ ይድንግግ?

ዝኾነ ይኹን ሰብ ንናይ ጽልኢት ዘረባ ወይ ሓሶት መረዳእታ ብብሮድካስት፡ ብሕታም ወይ ከዓ ብማሕበራዊ ሚዲያታት ወይ ብኻሊእ ተመሳሳሊ ሜላታት ኣቢሉ ናይ ጽሑፍ፣ ስእሊ፣ ድምጺ ወይ ከዓ ቪድዮ ፈነወ ዝተኸልከለ እዩ ይብል። ኣብዚ “ፈነወ” ዝብል ቃል ክትርጎም ከሎ ከዓ ‘ንዘረባ ብዝኾነ ይኹን ዓይነት መገዲ ንብዙሕ ሰባት ንኽበጽሕ ምግባር ማለት እንትኸውን ብማሕበራዊ ሚዲያ ላይክ ምግባርን ታግ ምግባርን ግን ኣይሓውስን እዩ’ ይብል።

እቲ መቕጻዕቲ’ከ እንታይ እመስል?

እቲ ገበን ናይ ጽልኢት ዘረባ ወይ ፈነወ ሓሶት መረዳእታ ዝተፈጸመ ካብ 5,000 ሽሕ ተኸታተልቲ ንላዕሊ ብዘለዉዎ ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ ገጺ እንተኾይኑ ወይ ብኣገልግሎት ብሮድካስት ወይ ከዓ በብጊዚኡ ብዝወጽእ ሕታም እንተኾይኑ እቲ መቕጻዕቲ ክሳብ ሰለስተ ዓመት ዝበጽሕ ቀሊል እስራትን ካብ ብር 100,000 ሽሕ ዘይበልጽ ይኸውን ከም ዝበለ ዓይነት መቕጻዕቲታት ሒዙ እዩ።

እዚ ኣዋጅ ኣብ ዝጸደቐሉ እዋን ሰባት ጥርዓኖም ኣስሚዖም ነይሮም። ናይዚ ኣዋጅ ምውጻእ ሓሳብ ብናጽነት ናይምግላጽ መሰል ይዓግት’ዩ ዝብሉ ስግኣታት ተራኢዮም ኢዮም። ብዙሓት’ውን እዚ ኣዋጅ እንታይነት ናይ ጽልኢት ዘረባን መረዳእታ ሕሶትን ዝገለጹሉ መገዲ ንጹርነት ዝጎደሎ እዩ ይብሉ።

ትኽክለኛ ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ ኣካውንታትን ገጻትን ብምክትታል ካብ መረዳእታታት ሓሶት ረሓቑ!

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::