ፈነወ መረዳእታ ሓሶት ንምክልኻል መን እንታይ ግደ ኣለዎ?

ናይ ሓሶት መረዳእታ ኣቕሚ ውሳነ ዜጋታት ብምድኻም ንዕለታዊ ምንቅስቓሶም የዛብዕ፤ ብከባቢያዊን ሀገራዊን መረጻታት ኣብ ዘለዎም ተሳትፎ ጽልዋ የሕድር። ኣብ ሞንጎ ማሕበረሰባት ምክፍፋል ብምስፋሕ ንጎንጺ መገዲ ይኸፍት።

ከም ኢትዮዽያ ቼክ ዝኣመሰሉ ናይ መረዳእታ መጻረዪ ትካላት (fact-checkers) ጻዕሪ ዋላ እንተገበሩ’ኳ፣ እቲ ጸገም ዝፈጥሮ ጉድትኣ ንምንካይን ንሓዋሩ ፍታሕ ንምሃብ ናይ ሲቪክ ትካላት፣ ናይ ማሕበረሰብ ምትእስሳር ፕላትፎርማትን መንግስትን ብሓባር እጃሞም ከበርክቱ ይግባእ።

ዜጋታት ኣብ ሚዲያን መረዳእታን ዘለዎም ፍልጠት ክብ ንኽብል ምግባር (media and information literacy) መረዳእታ ሓሶት ንዘብጽሖ ጉድኣት ንምንካይ ቅኑዕ መፍትሕ እዩ። ፍልጠት ዘለዎም ዜጋታት ካበይ መረዳእታ ከምዝረኽቡ ይፈልጡ እዮም። ተጋላጽነት መረዳእታ ሓሶት ይቕንሱ እዮም። እዚውን ኣብ ፍልጠት ዝተደረኸ ውሳነ ክውስኑ የኽእሎም እዩ። ናይ ሲቪክ ትካላት ኣብዚ ንጹር ግደ ኣለዎም።

ብኻሊእ መዳይ ከም ፌስቡክ፣ ጉግል፣ ቴሌግራምን ትዊተርን ዝኣመሰሉ ናይ ማሕበራዊ ምትእስሳር ፕላትፎርማት ፈነወ መረዳእታ ሓሶት ደው ንምባል ዓብዪ ኣቕሚ ኣለዎም። ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ሕግ የገድዶም’ውን እዩ። ትኽክል ንዝኾነ መረዳእታ ዘለዎም ገጽታትን ቻናላትን ቅድሚ ኹሉ ንኽረኣዩ ዕድል ብምሃብ፣ መረዳእታ ሓሶት ሪፖርት ናይ ምግባር መገዲ ቀሊልን ዜጋታት ብዝርድኡዎ ቋንቋ ንክኸውን ብምግባር ከምኡ’ውን ነዚ ዝከታተሉ እኹል በዓል ሙያታት ብምምዳብ እጃሞም ከበርክቱ ይግባእ።

ብተመሳሳሊ ሚዲያታት ኣብውሽጢ ትካላቶም ንመረዳእታ ዘጻሪ ክፍሊ ብምኽፋትን ንጋዜጠኛታት እኹል ስልጠና ብምሃብን መረዳእታ ሓሶት ንዘብጽሖ ጉድኣት ክቕንስ ምግባር ይኽእሉ እዮም።

መንግስቲ ንምክልኻል መረዳእታ ሓሶትን ዘረባ ጽልኢትን ዘውጽኦ ሕጊ ብግቡእ ኽፍጸም ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለዎ። ምስ ሲቪክ ትካላት ብምትሕብባር ዜጋታት ናይ ሚዲያን መረዳእታን ፍልጠት ክህልዎም ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለዎ። ብተወሳኺውን ሕጊ ምኽባሮም ክቆጻጸር ግቡእ እዩ። እዚ እንተኾይኑ ለውጢ ምምጻእ ይካኣል እዩ።

ዜጋታት’ውን ኣብ ሚዲያን መረዳእታን ዘለዎም ፍልጠት ብምዕባይ ከምኡ’ውን ሕጊ ብምኽባር እጃሞም ከበርክቱ ሓላፍነት ኣለዎም።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::