ክሊክቤይት (clickbait) እንታይ እዩ?

ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕ ወይ ከዓ ጎንጺ እንክህሉ ከሎ በብሰዓቱ ንዝፍጠሩ ኩነታት ናይምፍላጥ ባህግና ይውስኽ። ነዚ ባህጊ ንምርዋይ ነቶም መረዳእታ ክንረኽበሎም ንኸል ኢና ንንሓስቦም ማሕበራዊ ሚዲያ ገጽታት ወይ ከዓ ቻናላት ወይ ሚዲያታት ዳህሳስ ንገብር ኢና። በዚ ዳህሳስ እውን ንዞም ክሊክቤይት (clickbaits) ናይምቅላዕ ዕድል ይህልው’ዩ።

እዞም ክሊክቤይት ንስምዒትና ዝቀረበ፣ ድልየት ዝፈጥር፣ ንምሕላፍ ዘጸግም ርእሰ ዜና (headline) ከምኡ’ውን ብደምቢ ዝተቀናበረ ፎቶ ብምጥቃም ንሊንክታት ክንክተል ወይ ከዓ ቪዲዮታት ንኽንከፍት ዝደፋፍኡ ገጻትን ቻናላትን ክኾኑ ከለዉ፣ ናብ ውሽጢ ኣቲና ንትሕዝትኦም ክንምልከት ከለና ምስቲ ርእስ ዜና ዘይራኸብ፣ ምንም ፍልፍል ዘይብሉ፣ ካብትን ካብዝን ዝተኣራረየ ኾይኑ ንረኽቦ።

ክሊክቤይት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ብዩትዩብ ብብዝሓት ዘለው እንትኾን ዕላምኦም’ውን ብዙሕ ተመዝገብትን (subscribers) ተመልከትን ብምርካብ ቅርሺ ምርካብ እዩ። ካልኦት ንናይ ፖለቲካ ዕላምኦም ንምርዋይ ይጥቀምሉ እዮም።

ክሊክቤይት መብዛሕትኡ ትሕዝትኦም ፍልፍል ዘይጠቕሱ፣ ዝተጋነኑ፣ ርትዓዊ ዘይኮኑ ወገንተኛ ኮይኖም ንረኽቦም። በዝ’ውን ንናይ ሓሶትን ዝተዛብዑን መረዳእታ ምግዋሕ ክብ ዝበለ ኣበርክቶ ኣለዎም።

ስለዝኾነ’’ውን ብክሊክቤይት ናይ ዩትዩብ ቻናላት ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታታት ዝቐርቡ መረእታታት ቅድሚ ምእማንና ደው ኢልና ክንሓስብን ንዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ምሕታት ኣድላዪ እዩ፦

* እቲ መረዳእታ ዘቕርብ ዘሎ ውልቀሰብ ወይ ከዓ ትካል ዝፍለጥ ድዩ?
* መረዳእታ ዘቕርብ ዘሎ ኣካል እቲ ተግባር ንዝተፈጸመሉ ቦታ ክንደየናይ ቀረባ እዩ?
* እቲ መረዳእታ ኣቕራቢ ዝእመን ፍልፍል ጠቒሱ ድዩ?
* ነቲ መረዳእታ ብኣጻራዊነት ዝእመኑ ሚዲያታት ጸብጺቦምዎ ድዮም?
* እቲ ኣቕራቢ ነቲ መረዳእታ ብፎቶ ወይ ከዓ ብቪዲዮ ደጊፉዎ ድዩ?
* እቶም ፎቶታትን ቪዲዮታትን ትኽክለኛን ሓቅን ድዮም?

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::