ምስ ምስፍሕፋሕ መርበብ ሓበሬታ ብፍላይ ከዓ ምስ ማሕበራዊ ሚዲያ ምስፍሕፋሕ ተተሓሒዙ ዝመጽአ ነገር ዜና እንረኽበሉ ገፊሕ መማረጺ ምርካብ ዝጥቀስ እዩ።

ናመታት ብመንግስቲ ተታሒዙ ዝነበረ ናይ መረዳእታ ‘ሞኖፖሊ’ ናጻ ምስኾነ ማንም ዘመናዊ ስልኪ ወይ ከዓ ኮምፒዩተር ዝሓዘ ውድብ ይኹን ውልቀ ሰብ ናይ መረዳእታ መፍረይን መጋውሒን ናይ ምዃን ዕድል ተፈጢሩሉ ኣሎ።

ነዚ ዕድል ብምጥቃም ናእ መረዳእታ መፍረይን መጋውሒን ካብ ዝኾኑ ኣካላት “ኣከብቲ ዜናታት” ወይ ከዓ ብእንግሊዝ ‘News Aggregators’ ዝተባሃሉ ይርከቡ። ኣከብቲ ዜናታት ካብ ማሕበራዊ ሚዲያታት፣ ካብ ገጻት፣ ካብ ስሩዕ ሚዲያታት ወይ ከዓ ብበለካ ለኽዓካ መረዳእታ ኣዋህሊሎም ንተኸተልቶም ዘቕርቡ እዮም።

እዚ ኣሰራርሓ ካብ ጽባሕ ሚሊንየም ኣትሒዙ ኣብ መላእ ዓለም ዝተለመደ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ትካላትን ወልቀ ሰባትን ነዚ ስራሕ እናሰርሑ ይርከቡ። ናይ ካልኦት ሃገራት ልምዲ ከምዘርእዮ ነዚ ስራሕ ብስሩዕ ዝሰርሑ ትካላት ነቲ መረዳእታ ዝወሰዱሎም ሚዲያታት ኣፍልጦ (credit) ዝህቡ እንትኾኑ ናብቲ ዋና ዜና ዝወስድ መላገቢ (link) ከዓ የቕርቡ እዮም።

ናብ ሃገርና ክንመጽእ ከለና ብርክት ዝበሉ ኣከብቲ ዜናታት ዘለዉ እንትኾን መብዛሕትኦም ከዓ ካብ ዩትዩብ፣ ቴሌግራምን ካልኦት ሚዲያታት ዝኣኻኸቦዎም መረዳእታታት ይፍንዉ እዮም።

ኢትዮጵያ ቼክ ኣብዝገበሮ ዳህሳስ መብዛሕትኦም ንኢትዮጵያ ዝምልከት መረዳእታ ዝፍንዉ ኣከብቲ ዜናታት መረዳእታ ንዝወሰዱሉ ሚዲያ ኣፍልጦ ዘይህቡ፣ ፍልፍል ዘይጠቕሱ፣ ከምኡ’ውን ናብቲ ዋና ዜና ዘብጽሕ መላገቢ ዘየተሓሕዙ ከምዝኾኑ ተዓዚቡ’ሎ።

እዚኦም ኣከብቲ ዜናታት ካብዝን ካብትን ንዝኣኻኸቦዎም መረዳእታታት ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ተጠቒሞም ብምውዕዋዕ ዜናታት ከምዘብጽሑ ተዓዚብና ኣለና። ፍልፍል ከይጠቐሱ ዝተፈላለየ ፎቶን ቪዲዮን ይጥቀሙ እዮም።

ስለዝኾነ’ውን መረዳእታ ንዝወሰዱሉ ሚዲያ ኣፍልጦ ዘይህቡ፣ ፍልፍል ዝይጠቕሱ፣ ናብቲ ዋና ዜና ዝወስድ መላገቢ ዘየተሓሕዙ ኣከብቲ ዜናታት ንመረዳእታ ሓሶትን ንዝተጋገየ ዜና ከጋልጹና ስለዝኽእሉ ንጠንቀቕ።

ፍልፍል መረዳእታ ብግልጺ ዘይተጠቐሰ ዜና ክንሰምዕ ወይ ከዓ ክነንብብ ከለና ደው ኢልና ንሕሰብ፣ ነቲ መረዳእታ ንምጽራይ’ውን ጻዕሪ ንግበር።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::