ጥዕና፡ ፍንጣጣ (በዲዶ) ህበይ

ብዛዕባ እቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ሕማም ፍንጣጣ (በዲዶ) ህበይ እንታይ ክንፈልጥ ኣለና?

ሕማም ፍንጣጣ (monkeypox) ብቐዳምነት ካብ ዝተረኽበሎም ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪካ ወጻኢ ብፍላይ ኣብ ኣውሮጳ፣ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ምስተዘርገሐ ናይ ብዙሓት ሰባት መዘራረቢ ኮይኑ ቀንዩ እዩ።

ካብ ማእከል ምክልኻል ሕማምን ምቍጽጻርን ኣሜሪካ (CDC) ዝተረኽበ ሓበሬታ ኸም ዝሕብሮ ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ 29 ሃገራት ዝርከቡ 1,080 ሰባት ብሕማም ፍንጣጣ ህበይ ተታሒዞም ኣለዉ። በቲ ሕማም ዝተትሓዙ ሰባት ዝለዓለ ቁጽሪ ካብ ዘመዝገቡ ዓድታት ከዓ ብሪጣንያ፣ ስፔንን ፖርቱጋልን እየን። ብዘይካዚ መብዛሕትኦም ግዳያት ፈላማይ ጊዜ ሕማም ፍንጣጣ ናብ ዝተረኽበሎም ምዕራብን ማእከላይ ኣፍሪቃን ዝገበርዎ ጕዕዞ ታሪኽ ከም ዘይብሎም ዘሎ ሓበሬታ የርኢ እዩ።

መረዳእታ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዘርእዮ እቲ ሕማም ብቫይረስ ሞንኪፖክስ (monkeypox virus) ከም ዝፍጠርን፣ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ከምኡ’ውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ሕማም እዩ። ናይ ምቕታል መጠኑ ኽሳዕ 11% ዝበጽሕ እቲ ሕማም፣ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ብርእሱ ክድሕን ዝኽእል እዩ ።

ሕማም ፍንጣጣ ህበይ በቲ ሕማም ምስ ዝተታሕዘ እንስሳ ወይ ሰብ ጥብቂ ርክብ ብምግባር፣ ካብ ኣካል ምስ ዝወጽእ ደም ወይ ፈሳሲ ብዝህልው ምልጋብ ከምኡውን በቲ ሕማም ካብ ዝተታሕዙ እንስሳታት ዝተሰርሐ ብግቡእ ዘይበሰለ ምግቢ ብምምጋብ ክመሓላለፍ ዝኽእል ሕማም እዩ።

ሕማም ፍንጣጣ ህበይ ዝተትሓዘ ሰብ ካብ 5 ኽሳዕ 21 መዓልቲ ምልክት የርኢ እዩ። ሕማም ርእሲ፣ ብርቱዕ ረስኒ፣ ሕብጠት ኣካል፣ ቃንዛ ጭዋዳታት ከምኡውን ድኻም ምልክታት ናይቲ ሕማም እዮም።

ሕማም ፍንጣጣ ህበይ መብዛሕትኡ ግዜ ብባዕሉ ዝሓዊ ኮይኑ፣ ንምልክታቱን ንዝመሓላለፉ ሕማማትን ንምሕካም ከዓ ኣብ ትካላት ሕክምና ዝግበሩ ደገፋት እዮም። በዚ ሕማም ምስ ዝተትሓዙ እንስሳታትን ሰባትን ኣብ ዝግበር ምልጋብ ጥንቃቐ ምግባር ዝርገሐ እቲ ሕማም ንምክልኻል ብዋናነት ዝጥቀስ እዩ።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::