Odeeffannoowwan sobaa maqaa Komaandar Daraartuu Tulluutin qoodamaa jiran

Tibbana akkaawuntiiwwan fi fuulawwan Feesbuukii sobaa maqaa Pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Komaandar Daraartuu Tulluutin banaman odeeffannoowwan sobaafii dogongoraa maxxansaa jiru.

Shaampiyoonaa Atileetiksii Addunyaa 18ffaa adeemsifamaa jirun walqabatee odeeffannoowwan akkaawuntiiwwan kunneen maxxansan namoota baay’een qoodamaa akka jiranis hubanneerra.

Akka fakkeenyaatti fuulli Feesbuukii hordoftoota Kuma 42 ol qabu fi maqaa ‘Darartu Tulluu’ jedhu qabu akka waan Komaandar Daraartuun iddoo dorgommiitii barreessaa jiranitti barreeffamoota fi suuraawwan adda addaa qoodaa jira.

Fayyadamtootni Feesbuukii heddus akkaawuntichi kan Kom. Daraartuu itti fakkaachuun yaada (comment) yemmuu barreessan akkasumas barreefamoota maxxanfaman yemmuu qoodan ilaallerra.

Haa ta’u malee Komaandar Daraartuun akkaawuntii Feesbuukii tokko qofa akka qaban Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.

Geessituun (link) akkaawuntii isa sirriis isa kanadha.

Akkaawuntiiwwan fi fuulawwan Feesbuukii maqaafii suuraa isaanii fayyadamuun banaman kunneen biroo kan isaanii akka hin taanes mirkaneessaniiru.

Akkaawuntiifii fuulawwan miidiyaalee hawaasaa sirrii qofa hordofuun odeeffannoowwan sobaafii dogongoraaf akka hin saaxilamneef ofeeggannoo yaa taasifnu.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::