Odeeffannoo sobaa waa’ee artiist Lij Yaared!

Sa’aa muraasaa as fuulawwan fi akkaawuntiiwwan Feesbuukii garagaraa “Lij Yaared har’a Burraayyuutti nama eenyummaansaa hin baramneen rasaasaan rukkutamee ajjeefame” jechuun odeeffannoo maxxansaa jiru. 

Akka fakkeenyaattis fuulli Feesbuukii ‘Jaano Miidiyaa’ jedhamu fi hordoftoota kuma 130 ol qabu odeeffannicha erga maxxansee booda haqee jira. 

Chaanaliiwwan Teelegiraamaa garagaraas odeeffannicha qoodaa jiraachuu hubanneerra. 

Yaaliin Itoophiyaa Cheek kallattiin artiist Lij Yaared argachuuf taasise ammatti milkaa’uu baatullee odeeffannichi soba ta’uusaa namoota itti dhiyaatan irraa mirkaneeffanneerra. 

Maddoota odeeffannoo amanamoo hordofuun odeeffannoo sobaafii dogongoraaf akka hin saaxilamneef of yaa eegnu.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::