Haasaa Pirezidaantii Baankii Misooma Afriikaa miidiyaaleen dogongorsiifamee dhiyaate

Haasaa Pirezidantiin Baankii Misooma Afriikaa Akinwumi Adesina hammeentaa qamadii Itoophiyaan bara itti aanu gara Keeniyaafii Jibuutiitti erguu dandeessu ilaalchisee dubbatan miidiyaaleen biyya keessaa tokko tokko dogongorsuun dhiyeessaniiru.  

Pireezidaantichi walgahii ministirootaa garee biyyoota 7 (G7) dhimma wabii nyaataarratti dheengadda Waxabajjii 17 bara 2014 taa’amerratti waa’ee misooma qamadii Itoophiyaa keessaa ilaalchisee haasaa taasisaniiru. 

FBC Afaan Oromoo fi Tajaajilli Oduu Itoophiyaas (https://www.ena.et/afanoromo/?p=25722) “deeggarsa Baankii Addunyaarraa taasifamuufiinis waggoottan itti aananitti Ityoophiyaan qamadii meetirik toonii 1.2-1.5 Keeniyaa fi Jibuutiif ni dhiyeessiti jedhaniiru” jechuun pirezidaanticha eeranii gabaasaniiru.  

Haa ta’u malee odeeffannoon kun dogongora akka ta’e haasaa pirezidaantichi walgahicharratti taasisan irraa (https://www.afdb.org/en/news-and-events/multimedia/video/remarks-afdb-president-akinwumi-adesina-g7-ministerial-conference-uniting-global-food-security-52708) hubachuun ni danda’ama.  

Pirezidaant Akinwumi Adesina Itoophiyaan bara itti aanu keessa qamadii metrik toonii miliyoona 1.2 -1.5 gara biyyoota ollaa Keeniyaa fi Jibuutiitti erguu kan dandeessu ta’uu himan. 

Kanaafis lakkoofsi gabaasa miidiyaalee lamaanii keessatti eerame kan pirezidaantiin Baankii Misooma Afriikaa dubbatanin yemmuu madaalamu baay’ee xiqqaatee kan dhiyaatedha. 

Odeeffannoowwan birootif toorawwan miidiyaalee hawaasaa fi marsariitii Itoophiyaa Cheek (https://ethiopiacheck.org/) mil’adhaa.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::