“Guyyaan qorumsi seensa dhaabbilee barnoota olaanoo bara 2014 itti kennamu hin murtoofne” Tajaajila Madaallii Barnootaafii Qormaataa.

Odeeffannoon barattoota bara kana kutaa 12ffaa barachaa jiraniif “qormaatni seensa dhaabbilee barnoota olaanoo Caamsaa 22-25 bara 2014tti kennama” jedhu miidiyaalee hawaasummaarratti baay’inaan qoodamaa jira.

Dhimma kana irratti Itoophiyaa Cheek daayrektoreetii komunikeeshinii Tajaajila Madaallii Barnootaafii Qormaataatti ogeessa kan ta’an Obbo Beekamaa Silashii haasofsiisee jira.

Isaanis “qormaatni bara 2014 yoom akka kennamu hin beekamne” jedhaniiru.

Guyyaan qormaatni seensa dhaabbilee barnoota olaanoo itti kennamu ammatti kan hin murtoofnefii dhimmicha ilaalchisees odeeffannoon dhaabbatni isaanii kenne akka hin jirre himaniiru.

Odeeffannoon “qormaatichi Caamsaa 22-25 bara 2014tti kennama” jechuun miidiyaalee hawaasummaarratti qoodamaa jirus dhaabbatichaan beekamtii kan hin qabne ta’uu dubbataniiru.

“Guyyaan qormaataa yeroo murtaa’u fi beekamu miidiyaaleef ibsi ni laatama” jechuunis Obbo Beekamaa Silashii Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::