Fuulawwan Feesbuukii sobaa maqaa Yunivarsiitii Ambootiin banaman!

Fuulawwan Feesbuukii sobaa maqaa Yunivarsiitii Ambootiin banaman odeeffannoowwan garagaraa maxxansaa akka jiran hubanneerra.

Maxxansawwan yunivarsiiticha hin ilaallanne fuulawwan Feesbuukii kunneen irratti maxxanfamaa turuu Daayrektarri Sabqunnamtii ummataa Yunivarsiitii Amboo Dr. Mangistuu Tulluu Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.

Fuulawwan Feesbuukii “torba ykn saddeet ta’antu jiru. Isaan hundumtu soba waan ta’anif hawaasni gara fulduraatti fuula Feesbuukii isa sirriitti akka fayyadamu” jechuun dhaaman.

Gama biraatiin daayrektara ICT Yunivarsiitii Amboo kan ta’an Obbo Yoonaas Tashooma, fuulli Feesbuukii yunivarsiitichaa inni sirriin hordoftoota Kuma 68 ol isa qabu (https://www.facebook.com/AmboUniversityofficial/?ref=page_internal) ta’uu nutti himaniiru.

Fuulawwan Feesbuukii sobaa maqaa Yunivarsiitii Ambootiin banaman harki caalmaan isaanii hordoftoota kuma kudhaniin lakkaa’amu kan qabanidha.

Maqaa dhaabbileefii namoota bebbeekamootiin fuulawwan miidiyaalee hawaasummaa sobaa banuun odeeffannoowwan sobaafii dogongoraa maxxansuun yeroo gara yerootti baay’inaan mul’achaa jira.

Kanaafis fuulawwanfii akkaawuntiiwwan miidiyaalee hawaasummaa hordofuu, odeeffannoowwan irratti maxxanfaman amanuu fi qooduu keenyaan dura dhugummaa isaanii mirkaneeffachuun barbaachisaadha.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::