Fuulawwan Feesbuukii sobaa maqaa Obbo Hamzaa Booranaatin banaman!

Fuulawwan Feesbuukii Miseensa Koree Hoji Raawwachiiftuu Kongirasii Federaalawaa Oromoo /KFO/ Obbo Hamzaa Booranaatin banaman odeeffannoowwan garagaraa maxxansaa akka jiran hubanneerra.

Akka fakkeenyaatti fuulli Feesbuukii dhuma bara 2013 irratti maqaa fi suuraa isaanii fayyadamuun baname tokko yeroo ammaa hordoftoota Kuma 64 ol horateera.

Kana malees barreeffamootni, suuraawwan fi viidiyoowwan fuulicharratti maxxanfamanis dubdeebii (like, comment fi share) baay’ee argatu.

Haa ta’u malee fuulli Feesbuukii kun kan isaanii akka hintaane Obbo Hamzaa Booranaa Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.

Fuulichaan dabalataan akkaawuntiiwwan Feesbuukii baay’een maqaa isaaniitin banamanii akka jiranis dubbataniiru.

Akkaawuntii Feesbuukii tokko fi fuula Feesbuukii tokko akka qaban kan himan Obbo Hamzaan, akkaawuntii isaanii yeroof cufamee ture guyyaa kaleessaa irra deebin banuu /’activate’ gochuu/ isaanii himaniiru.

Haaluma kanaan akkaawuntiin isaanii inni sirriin /https://www.facebook.com/hamza.Borena/ fi fuulli Feesbuukii isaanii inni sirriin /https://www.facebook.com/HamzaBorena99/ ta’uu Itoophiyaa Cheekif mirkaneessaniiru.

Dabalataan akkaawuntiin Tiwiitaraa isaanii inni sirriin /https://twitter.com/hamza_borana?s=21&t=gnlOyzrJvn5RBdQW4uc4QQ/ dha.

Fuulawwanfii akkaawuntiiwwan miidiyaalee hawaasummaa sirrii hordofuun odeeffannoowwan sobaafii dogongoraa irraa of yaa eegnu.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::