Fuulawwan Feesbuukii sobaa maqaa Obbo Dinquu Dayyaasaatin banaman!

Akkaawuntiiwwan fi fuulawwan Feesbuukii maqaa Obbo Dinquu Dayyaasaatin banaman odeeffannoowwan garagaraa maxxansaa jiraachuu hubanneerra. 

Fuulawwan fi akkaawuntiiwwan Feesbuukii abbaa qabeenyaa hojiilee inveestimantiin beekaman kana fakkeessuun banaman lakkoofsa hordoftootaa garagaraa kan qabanidha. 

Itoophiyaa Cheek dhugummaa fuulawwan fi akkaawuntiiwwan Feesbuukii kunneenii baruuf ilma isaanii Naafyaad Dinquu haasofsiisee jira. 

Innis Obbo Dinquu Dayyaasaa fuula Feesbuukii tokko qofa akka qaban himeera. 

Fuulli Feesbuukii inni sirriinis ammatti hodoftoota /followers/ kuma 100 ol kan qabu / https://www.facebook.com/AbbaaDuulaaDinquudayyaasaaBirruu/ akka ta’es Itoophiyaa Cheekif mirkaneessera. 

Kana malees fuula Feesbuukii isa sirrii kana dhiyeenyatti ‘verify’ gochisiisuuf karoora akka qabanis dubbateera. 

Akkaawuntii fi fuulawwan miidiyaalee hawaasaa sirrii hordofuun odeeffannoowwan sobaa fi dogongoraaf akka hin saaxilamneef of eggannoo yaa taasifnu.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::