“Feesbuukii tokko qofan qaba” Atileet Komaandar Daraartuu Tulluu! 

Fuulawwan Feesbuukii sobaa maqaa namoota bebbeekamootin banaman odeeffannoowwan sobaa tamsaasun yeroo gara yerootti baay’achaa dhufeera. 

Namoota bebbeekamoo fuulawwan Feesbuukii sobaa maqaa isaaniitin banaman keessaa tokko atileet Komaandar Daraartuu Tulluuti. 

Itoophiyaa Cheek bilbilaan akka mirkaneeffatetti atileet Komaandar Daraartuu Tulluun fuula Feesbuuki tokko qofa qabu. 

“Feesbuukii tokko qofan qaba” jechuunis atileet Komaandar Daraartuu Tulluu Itoophiyaa Cheekitti himaniiru. 

Nutis fuulawwan Feesbuukii sobaa maqaa atileetittiin banamanfi odeeffannoowwan sobaa dabarsanirraa akka of eegdan dhaamna. 

Toorri Feesbuukii kun (https://www.facebook.com/derartu.tulu.5) kan atileet Komaandar Daraartuu Tulluu ta’uu Itoophiyaa Cheek mirkaneefateera.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::