ኣብ ክልል ትግራይ ኢንተርኔትን ስልኪን ንደቓይቕ ሰሪሑ ከምዝነበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ዝተጋገየ እዩ!

ሓደ ሓደ ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ ገጻትን ኣካውንታትን ኣብዝሓለፉ ቁሩብ መዓልትታት፣ ብፍላይ ከዓ ቅድሚትማሊ ዳታ ሞባይልን ኔትዎርክን ንምፍታን 20 ደቓይቕ ዝኣክል ኣብ ትግራይ ሰሪሑ ከምዝነበረ ምጽሓፎምተዓዚብና ኢና።

ብመሰረት እዞም ሓበሬታታት መንግስቲ ግልጋሎት ኢንተርኔትን ስልኪን ኣብ ትግራይ እንደገና ንኽጅመር ዝሰርሖስራሕ ዛዚሙ ፈተነ እናገበረ ከምዝርከብ፣ ኣብ ቀረባ መዓልትታትውን ምሉእ ብምሉእ ክልቀቕ ከምዝኽእልሓቢሮም ነይሮም።

እዞም መልእኽትታት ብጣዕሚ ሼር ዝተገበሩ፣ ብዙሕ ጊዜ ዝተፈተዉን ርእይቶ ዝረኸቡን እንትኾን ተኸታተልቲኢትዮጵያ ቼክውን እቲ ሓበሬታ ትኽክል ምዃን ዘይምዃኑ ንኽነረጋግጸሎም ሕቶታት ኣቕሪቦምልና እዮም።

ነዚ ሓበሬታ ብዝምልከት እቲ ዘሎ ሓቂ ንምጽራይ ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ክልተ ጋዜጠኛታትን ሓደ ኣባል ትካልረድኤትን ኢትዮጵያ ቼክ ኣዛሪቡ እዩ። ኩሎም ንኢትዮጵያ ቼክ ዝሃቡዎ ተመሳሳሊ መልሲ እቲ ሓበሬታሓሶትከምዝኾነ እዩ።

ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ ሪፖርተር ጋዜጣ ፍልፍል ጠቒሱ ከምዝጸሓፎ ኣብ ክልል ትግራይ ስልኪ፣ መብራህቲ፣ባንኪን ካልኦት ግልጋሎታትን ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት ክጅመሩ ከምዝኽእሉ ጽሒፉ ነይሩ። ቅድሚ መዓልትታት ከዓሕብረት ኣውሮፓ ኣብዝነበሮ ሓደ ኣኼባውን እዞም ግልጋሎታት ክጅመሩ ሓቲቱ ነይሩ።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::