EthiopiaCheck Exclusive 

Namootni heddu fuulli Feesbuukii maqaa Artist Haacaaluu Hundeessaatin baname (https://www.facebook.com/hachaluhundessaofficial/) dhugaa ta’uusaa akka isinif mirkaneessinu nu gaafachaa turtan. 

Nutis waa’ee fuula Feesbuukii kanaa namoota dhimmicha keessa beekan gaafanneerra. 

Isaanis fuulli Feesbuukii maqaa Artist Haacaaluu Hundeessaatin baname dhugaa ta’uu nuf mirkaneessaniiru. 

Fuulli Feesbuukii kun kan hojiileen artiistichi kanaan dura hojjetefi yeroo ammaa hojjetamaa jiran itti beeksifaman fi ummata bira akka gahan itti taasifamu akka ta’e nutti himaniiru. 

Dabalataan albamiin Artist Haacaaluu Hundeessaa mataduree ‘Maal Mallisaa’ jedhu qabu yeroo dhiyootti ummata bira akka gahus odeeffannoo nuf laataniiru.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::