ኣብ ምምካት መረዳእታ ሕሶት ኩልና አእጃምና ነበርክት

መረጻ ተጀሚሩ አሎ። ድሕሪ መረጻ ዝግበሩ ተግባራት እንታይ ክምዝኾኑ ከዓ ቦርዲ መረጻ ኢትዮጵያ ንህዝቢ በብግዚኡ ብምፍናው ኩሉ ሰብ ጥሉልን ትኽክለኛን መረዳእታታት ንኽረክብ ከምዝገብር ትጽቢት ይግበር። እዚውን ኣድላዪ ዘይኮነ ዕግርግር ንኽይፍጠር አገዳሲ ነገር እዩ።

ድሕሪ መረጻ ክመጽእ ንዝኽእል ፈነወ መረዳእታ ሕሶት ንምምካት መራኸቢ ሓፋሽ ዓብዪ እጃም ዘለዎ’ኳ እንተኾነ ተጠቀምቲ ሚዲያ’ውን ንዝፍነዉ መረዳእታትታ ከምዘሎ ብዘይምእማንን በቲ መረዳእታ ዝተቓነየ ውሳነ ብዘምውሳድ እጃሞም ከበርክቱ ይኽእሉ’ዮም። 

ማሕበራት ሲቪክ፣ ትካላት ትምህርቲን ምርምርን፣ ማሕበራዊ ሚዲያ ዘንቐሳቕሱ ትካላት’ውን ኣበርክቶኦም ክዋጽኡ ይግባእ። ነዚ ከዓ ኣብ መረጻ እዋንን ብድሕሪኡ ዘሎ ጊዜን ጽልዋ ግጉይ መረዳእታታት ብምጽዋር ዕዉት መረጻ ካብ ዘካየዱ ካልኦት ሃገራት ተመክሮ ምውሳድ ይካኣል እዩ።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::