ምክልኻል ግጉይ መረዳእታ ኮቪድ-19! 

ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሐዚ ልዕሊ 4,200 ሰባት ኮቪድ-19 ሞይቶም እዮም። ካብ 18,300 ንላዕሊ ሰባትውን ኣብዚ ሐዚ እዋን ብሰንክኡ ሓሚሞም ይርከቡ። ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ መነባብርኦም ዝተመዛበለ፣ ጥዕንኦም ዝተመሳቐለን ማሕበራዊ ህይወቶም ዝተበላሸዎም’ውን ብዙሓት ክኾኑ ከምዝኽእል ይግመት። 

ግና ብምኽንያት ግጉይ መረዳእታ ኮሮና ቫይረስ ክንደይ ኢትዮጵያዊ ናብ ሆስፒታላት ከምዝኸደ ወይ ከዓ ከምዝሞተ’ውን ምንም ናይ ቑጽሪ መረዳእታ የለን። 

ኣብ ስሑት መረዳእታ ተደሪኽካ ዝውሰድ ስጉምቲ ቐታሊ እዩ። ብ2020 (ኣቆጻጽራ ኣውሮጳ) ኣብ ዝነበሩ ናይ መጀመርታ 3 ኣዋርሕ፣ ኣብ ዓለም ኣስታት 6,000 ዝጽግዑ ሰባት ብሰንኪ ግጉይ መረዳእታ ኮሮና ቫይረስ ናብ ሆስፒታል ከምዝኣተዉ ናይ ሕክምና መጽናዕቲ ዝገብር ትካል ኣፍሊጡ’ሎ። ብውሑዱ 800 ሰባት ከዓ በቲ ግጉይ መረዳእታ ከምዝሞቱ’ውን ናይቲ ትካል ሰብ ሙያታት ገሊጾም እዮም። 

እቲ ለበዳ ካብ ዝኽሰት ሓደ ዓመት ኣሕሊፉ፣ ኽታበሑ’ውን ተዘርጊሑ’ሎ። ብዛዕባኡ ዘሎ እሙንን ዘይእሙንን መረዳእታ ከዓ ኣብ ኩሉ እዩ ዝርከብ። ዘለናሉ ዘበን ናይ ዲጂታል ስለዝኾነ’ውን እቲ መረዳእታ ከም ባርዕ ይዛመት ኣሎ። እዚ ብበዝሒ ዝተዛመተ መረዳእታ ብወገኑ ዘይጥሉል ንዝኾነ ኹነታት ልሙዕ መራብሒ ባይታ ኮይኑ ንጥርጣረን እምነት ምጥፋእን መገዲ ይኸፍት። 

ስለዚ ፍርሒ፣ ምግላልን እሙን ንዝኾኑ ስጉምትታት ሕክምና’ውን ህዝቢ ምንጻግ ይጅምር። እዚ ማለት ከዓ ስግኣት ኮቪድ-19 ካብ ምኽሓድ ጀሚሩ ክሳብ እቲ ኽታበት ጉድኣት እምበር ጥቕሚ የብሉን ንዝብሉ ውዲት ትንታነታት ቦታ ይረክብ። ፈነወ ግጉይ መረዳእታታት ቀደሙውን ፎኵስ ዘይነበረ ጻዕሪ ምጥፋእ ለበዳ ኮሮና አዚዩ ክኸብድ ይገብሮ። ሕማምን ሞትን ክቕጽል’ውን እዩ። 

ነዚ ንምክልኻል መፍትሕ ዝደልዩ ኣካለት ይረባረቡ አለዉ። ብኣብነት ዝጥቀስ ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ንኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ግጉይ መረዳእታ ጥቆማ መውሃቢ ዘጣየሾ መድረኽ እዩ። እዚ ኣብ ኢንተርኔት ዝርከብ መድረኽ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣጋ መወዳእታ ጀሚሩ ተግባራዊ ኮይኑ’ሎ። 

ክትርእይዎ ንዕድመኩም!

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::