Atileet Siifan Hasan fuula Feesbuukii qabdii?

Fuulli Feesbuukii maqaa atileet Siifan Hasaniin dhiyeenya baname yeroo torbee tokko hin guunne keessatti hordoftoota kuma 88 ol horateera.

Akkaawuntiin ‘fuula Feesbuukii Siifan Hasan isa sirrii’ jedhamuun baname kun (https://m.facebook.com/SifuHassenoffical/) barreeffamootafi suuraawwan garagaraa akka waan atileetittiin maxxanfamaa jiranitti maxxansaa jira.

Itoophiyaa Cheek dhugummaa fuula Feesbuukii kanaa mirkaneessuuf atileet Siifan Hasan kan haasofsiise yemmuu ta’u atileetittiin fuuli Fessbuukii kun kan ishee akka hintaane himteerti.

“Ani Feesbuukii hin qabu” kan jette atileet Siifan, Feesbuukii fayyadamuu erga dhiistee waggaa shanii ol ta’uu Itoophiyaa Cheekitti himteerti.

Olompikii Tookiyoo 2020 irratti meedaaliyaawwan warqee lamafi naasaa tokko kan injifatte atileet Siifan Hasan akkaawuntii ‘Instagram’ dhaabbatichaan mirkanaa’ee /verified/ akka qabdu Itoophiyaa Cheek mirkaneeffateera.

Odeeffannoowwan birootif akkasumas odeeffannoowan akka isinif mirkaneessinu barbaaddan nubiraan gahuuf marsariitiifi toorawwan midiyaalee hawaasummaa Itoophiyaa Cheek daawwadhaa.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::