Atileet Salamoon Tufaa dorgommii Tekuwaandoon lammii Tuuniziyaa injifateeraa? 

Olompikii Tookiyoo 2020 irratti gosa ispoortii tekuwaandoon Itoophiyaa kan bakka bu’e atileet Salamoon Tufaa dorgommii tekuwaandoo kilogiraama 58tin lammii biyya Jaapaan mo’achuunsaa ni yaadatama. 

Atileet Salamoon dorgommii lammaffaasaatin atileetii biyya Tuuniziyaa Mahaammad Kalil morkateera. 

Gaazexeesitoota dabalatee namootni baay’eenis atileet Salamoon dorgomicha mo’achuusaa barreessaa jiru. 

Haa ta’u malee odeeffannoon kun soba ta’uu Itoophiyaa Cheek kan mirkaneeffate yemmuu ta’u dorgommichi injifannoo atileetii biyya Tuuniziyaan xummurame. 

Kanaafis atileet Salamoon Tufaa gara walakkaa maayiitti osoo hindarbin hafeera.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::