Akkaawuntiiwwan Feesbuukii

sobaa maqaa Artist Taaddalaa Gammachuutin banaman!

Akkaawuntiiwwan fi fuulawwan Feesbuukii maqaa fi suuraa artiist Taaddalaa Gammachuu fayyadamuun banaman suuraalee fi ergaawwan barreeffamaa garagaraa maxxansaa jiru. 

Haa ta’u malee Artiist Taaddalaan fuula Feesbuukii tokko qofa akka qabufii kunneen hafan kan isaa akka hintaane Itoophiyaa Cheekitti himeera. 

Fuulli Feesbuukii isaa inni sirriinis ammatti hordoftoota kuma 230 ol kan qabu https://www.facebook.com/profile.php?id=100050145954342 akka ta’e mirkaneessera. 

Artist Taaddalaan “suuraa namootaa fuudhanii maxxansu.Waan barbaadan barreessu” jechuun ergaawwan akkaawuntii fi fuulawwan Feesbuukii maqaa isaatin banaman irratti maxxanfaman ibseera. 

Dabalataan “abbaan maquma ofiitin banatee fayyadamuutu gaariidha malee maqaa namaatin banuun gaarii miti” jechuunis himeera.

Kana malees artistichi fuulli Feesbuukii isaa akka mirkanaa’uf (‘verify’ akka ta’uf) iyyachuu isaafii adeemsarra akka jiru Itoophiyaa Cheekif himeera.  

Maqaa fi suuraa namoota bebbeekamoo fayyadamuun odeeffannoowwan sobaa fi dogongoraa maxxansuun dhimma yeroo gara yerootti baay’achaa jirudha. 

Kanaafis akkaawuntiiwwan fi fuulawwan miidiyaalee hawaasaa sirrii qofa fayyadamuun odeeffannoowwan sobaafi dogongoraaf akka hin saaxilamneef ofeggannoo yaa taasifnu.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::