Akkaawuntiin Tiwiitaraa maqaafi suuraa Dr. Alamuu Simee fayyadamuun baname odeeffannoowwan garagaraa maxxansaafi qoodaa akka jiru hubanneerra

Akkaawuntiin ji’uma Mudde, 2021 kana keessa baname kun hordoftoota 650 ol qaba.

Kana malees guyyoota jaha dura akkaawuntii Dr. Alamuu Simee isa sirrii akka ta’es irratti barreeffamni maxxanfameera.

Fayyadamtootni Tiwiitaraa biroos ergaawwan akkaawuntii kanarratti maxxanfaman yeroo qoodan mul’ata.

Itoophiyaa Cheek dhugummaa akkaawuntii Tiwiitaraa kana mirkaneeffachuuf sadarkaa ministiraatti Qindeessaa Giddugala Ijaarsa Sirna Dimokiraasii kan ta’an Dr. Alamuu Simee gaafanneerra.

Isaanis akkaawuntiin Tiwiitaraa kun kan isaanii akka hintaanefi sobaan kan baname ta’uu Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.

Akkaawuntii Tiwiitaraa kanaan dabalataan akkaawuntiiwwan Feesbuukii maqaa angawa kanaan banamanis heddudha.

Fuula Feesbuukii tokko akka qaban (https://www.facebook.com/Dralemu.official) kan himan Dr. Alamuun, akkaawuntiiwwan Feesbuukii kunneen biroon kan isaanii akka hintaane himaniiru.

Yeroo dhiyootii as akkaawuntiiwwan Tiwiitaraa maqaa namoota bebbeekamootiin banaman baay’achaa akka jiran mul’ata.

Kanaafis akkaawuntiiwwan Tiwiitaraa hordofnu haalaan sakatta’uun barbaachisaa dha.

Akkaawuntiiwwan sirrii hordofuun facaatii odeeffannoo sobaafi haasaa jibbiinsaa yaa ittisnu.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::