Akkaawuntii Tiwiitaraa sobaa

maqaafii suuraa Artiist Abbush Zallaqaatin baname!

Akkaawuntichi Hagayya 2021 kan baname yemmuu ta’u yeroo ammaa hordoftoota 8,500 ol qaba. 

Odeeffannoowwan siyaasaa fi kan biroo heddunis akkaawuntii kanarratti maxxanfamaa kan turan yemmuu ta’u duub deebii heddu akka argatanis ilaallee jirra. 

Artiist Abbush Zallaqaa akkaawuntiin Tiwiitaraa maqaafii suuraa isaa fayyadamuun baname kun kan isaa akka hin taane Itoophiyaa Cheekif mirkaneessera. 

Dabalataan akkaawuntiiwwan Feesbuukii maqaa artiistichaan banaman kan jiran yemmuu ta’u ji’a tokko dura akkaawuntiin sobaa hordoftoota Kuma 100 ta’an qabu cufameera. 

Akkaawuntiin Feesbuukii artiist Abbush Zallaqaa inni sirriin https://m.facebook.com/Abbush.Zallaqaa dha. 

Rakkoo akkaawuntiiwwan Tiwiitaraa sobaan walqabatee jiru furuuf yeroo dhiyootti akkaawuntii Tiwiitaraa akka banu beeksiseera. 

Akkaawuntiiwwanfii fuulawwan miidiyaalee hawaasaa sirrii hordofuun odeeffannoowwan sobaa fi dogongoraaf akka hin saaxilamneef of eeggannoo yaa taasifnu.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::