Akeekkachiisa suuraawwan sobaa! 

Fuulli Feesbuukii ‘Ogaadenia Media’ jedhamufi hordoftoota kuma 88 ol qabu suuraawwan erga kaafamanii bubbulan akka waan amma kaafamanitti maxxansaa jira. 

Fuulli Feesbuukii kun har’a Waxabajjii 25 bara 2013 “Waraanni Bilisummaa Oromoo ‘magaalota gurguddoo naannoo Oromiyaa seenera’ jedheera” jechuun suurawwan garaagaraa maxxanseera. 

Haa ta’u malee suuraawwan ‘Ogaadenia Media’ maxxanse kan amma kaafaman osoo hintaane kanaan dura yeroo garaagaraatti toora Feesbuukii irratti maxxanfamaa kan turan ta’uu Itoophiyaa Cheek mirkaneeffateera. 

Fakkeenyaaf suuraawwan fuulli Feesbuukii kun maxxanse keessaa lama fuula Feesbuukii ‘ወሎ ኅብረት Wolloo Hibeet’ jedhamurratti waggaa lama dura kan maxxanfamanidha (https://www.facebook.com/441556956659087/posts/570779543736827/). 

Odeeffannoowwan mirkanaa birootif marsariitiifi toorawwan midiyaalee hawaasummaa Itoophiyaa Cheek daawwadhaa. 

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::