Akeekkachiisa oduu sobaa! 

“Loltuun Eertiraa maqaansaa Sisaay Tasfaabirhaan jedhamu naannoo Oromiyaa keessatti Waraana Bilisummaa Oromootin qabame” jechuun suuraan kun toora miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jira. 

Loltootni Eertiraa naannoo Oromiyaa keessatti bobbaafamuu isaanii Itiyoophiyaa Cheek mirkaneeffachuu baatus qorannoo suuricharratti taasiseen garuu suurichi soba ta’uu mirkaneefateera. 

Suuraan loltuu Eertiraa jedhamuun naanna’aa jiru kun suuraa biraarraa muramee kan fudhatamedha. 

Kana malees suuraa amma kaafame osoo hintaane waggaa tokko dura Ebla 05, 2020 fuula Feesbuukii ‘Laandheere cade nin ween’ jedhamurratti kan maxxanfamedha. 

Namni suuricharratti mul’atus nama miidiyaa hawwaasummaa irratti beekkamtii qabufi ‘Tik Tok’ irratti hordoftoota kuma 46 ol qabudha.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::