Akeekkachiisa oduu sobaa!

Oduu artiist Nuhoo Goobanaa boqoteera jedhu namootni heddu barreessaa fi waliif qoodaa jiraachuu argaa jirra.

Namootni odeeffannoo mirkanaa akka isin biraan geenyu nugaafattanis jirtu.

Odeeffannoo miidiyaalee hawaasummaarra deemaa jiru kana ilaalchisee Itoophiyaa Cheek ilma artiist Nuhoo Goobanaa kan ta’e Obsaa Nuhoo kan gaafate yemmuu ta’u oduun artiist Nuhoo boqoteera jedhu soba ta’uu nutti himee jira.

Obsaa Nuhoo “odeeffannichi sobadha. Ni dhukkuba malee wanti ta’e hin jiru” jechuun Itoophiyaa Cheekitti himeera.

Dabalataan artiist Nuhoo Goobanaa yeroo ammaa manuma isaaniitti akka argaman nutti himeera.

Artistiin gameessi Nuhoo Goobanaa erga dhukkubsachuu eegalee kan bubbule yemmuu ta’u yeroo garaagaraatti hospitaala seenun yaalamaa tureera.

Odeeffannoowwan birootif akkasumas odeeffannoowan akka isinif mirkaneessinu barbaaddan nubiraan gahuuf marsariitiifi toorawwan midiyaalee hawaasummaa Itoophiyaa Cheek daawwadhaa.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::