Akeekkachiisa fuulafi akkaawuntiiwwan Feesbuukii sobaa!

Fuulli Feesbuukii maqaa Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Aadde Sa’adaa Abdurahmaan fayyadamuun baname fi hordoftoota kuma afurii ol qabu odeeffannoowwan garagaraa maxxansaa akka jiru hubanneerra.

Fuula Feesbuukii kanarratti barreeffamoota yeroo yeroon barreeffaman dabalataan maxxansawwan namoota biroos yeroo yeroon qoodamu.

Itoophiyaa Cheek dhugummaa fuula kanaa mirkaneeffachuuf Waajjira Caffee Oromiyaatti Daayrektara Dhimmoota Komunikeeshiniifi Bulchiinsa Odeeffannoo Caffee kan ta’an Obbo Cimdeessaa Walduu haasofsiisee jira.

Isaanis fuulawwanis ta’e akkaawuntiiwwan Feesbuukii maqaafi suuraa Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Aadde Sa’adaa Abdurahmaanin banaman kan isaanii akka hintaane nutti himaniiru.

“Miidiyaa hawaasummaa kamirrattiyyuu maqaa isaaniitin kan baname dogongorafi sirrii kan hintaanedha” jedhan.

Dabalataan “fuula Feesbuukii ofiif itti fayyadaman hin qaban. Kan maqaa isaaniitin banaman hundi sirrii miti” jechuunis himan.

Aadde Sa’adaa Abdurahmaan Twiitara dabalatee miidiyaalee hawaasummaa biroo kan hin fayyadamne akka ta’es Obbo Cimdeessaan Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.

Fuldurattis fuula Feesbuukii mirkanaa’e (Verified) banuuf karoora akka qabanis dabaluun Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.

Akkaawuntiiwwanfi fuulawwan miidiyaalee hawaasummaa sirrii hordofuun odeeffannoowwan sobaafi dogongoraa irraa of yaa eegnu.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::