Akeekkachiisa fuula Feesbuukii butame! 

Fuulli Feesbuukii Artiist Haacaaluu Hundeessaa dhiyeenya kana baname butamuusa /‘hack’ ta’uu/ dhageenyerra. 

Namootni fuula Feesbuukii Artiist Haacaaluu Hundeessaa bananfi hogganaa turan akka Itoophiyaa Cheekitti himanitti fuulliichi har’a waaree booda butame. 

Maatiifi hiriyootni artiistichaa fuula Feesbuukii hordoftoota kuma 118 ol qabu kana deeffachuf hojjechaa jiru. 

Hangasittis hordoftootnisaa odeeffannoowwan fuula Feesbuukii kanarratti (https://m.facebook.com/hachaluhundessaofficial/) barreeffaman ofeeggannoon akka ilaalan dhaammataniiru. 

Fuulli Feesbuukii kun kan hojiileen artiistichi kanaan dura hojjetefi hojjetamaa jiran itti beeksifaman fi ummata bira akka gahan itti taasifamu akka ta’e hiriyootni Artiist Haacaaluu Hundeessaa Itoophiyaa Cheekitti himanii turan.

Fuulli Feesbuukii sirriin maqaa Artiist Haacaaluu Hundeessaatin banamefi sa’aatiwwan muraasa dura butamee /‘hack’ godhamee/ ture harka namoota fuulicha hoggananitti deebi’eera. 

Itoophiyaa Cheek fuulichi harka namoota sirriitti deebi’uu hiriyoota Artiist Haacaaluu fuulicha hoggananfi dhaabbata ‘Facebook’ irraa mirkaneeffateera.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::