Maaskii medikaalaa yeroo dheeraaf godhachuun hanqina oksijiiniif nama saaxilaa?

Tarkaanfilee weerara dhibee Covid-19 to’achuufii lubbuu namootaa baraaruuf gargaaran keessaa tokko maaskii godhachuudha.

Biyya keenya keessattis maaskiin medikaalaa (Surgical mask) jedhamuun beekamu namoota baay’een faayidaarra yeroo oolu mul’ata.

Haa ta’u malee yaadni ‘maaskii yeroo dheeraaf godhachuun hanqina oksijiiniif nama saaxila’ jedhu darbee darbee nidhagahama.

Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa /WHO/ akka jedhutti maaskii medikaalaa akkaataa sirrii ta’een yeroo dheeraaf godhachuun hanqina oksijiiniif nama hin saaxilu.

“Maaskii medikaalaa yeroo dheeraaf godhachuun mijaa’ina qabaachuu dhiisuu mala. Haa ta’u malee summaa’uu Kaarbondaayoksaayidiis ta’e hanqina oksijiiniif hin saaxilu” jedha dhaabbatichi.

Dabalataan wayita maaskii godhannu sirriitti nuuf ta’uusaafi haalaan harganuu kan dandeenyu ta’uu mirkaneeffachuu akka qabnus Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa hima.

Kana malees maaskii yeroo godhannu afaanfii funyaan keenya kan haguugu ta’uu qaba.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::