ንምክልኻል ፈነወ መረዳእታ ሓሶትን ናይ ጽልኢት ዘረባን ትካላት ማሕበራዊ ሚዲያ ክወስዱዎም ዝግብኡ ስጉምትታት!

ኣብ ኢትዮጵያ ኾነ ኣብ መላእ ዓለም ትካላት ማሕበራዊ ሚዲያ ብዙሓት ሰባት ዜና ዝረኽቡሉ ቀንዲ መገዲ ካብዝኾኑ ቀንዮም እዮም። እኳድኣ ከም ኢትዮጵያ ኣብ ምዕባይ ዘለዉ ሃገራት ውሽጢ ዝነብሩ ዜጋታት ጋዜጣ ካብምግዛእ ብስልኮም ዜና ምርካብ ይቐሎም፤ ኣብክንዲ ቴሌቪዥንን ሬድዮን ምርኣይን ምስማዕን ንፌስቡክ ወይ ከዓ ንቴሌግራም ብቐሊሉ ምጥቃም ይመርጹ።

እዚ ብቕልጡፍ ናብ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝግበር ጉዕዞ ስዒቡ ኩሉ ክባሃል ብዝኽእል ደረጃ ትካላት ዜና’ውን ንዜናታቶም ኣብኡ የቕርቡ፣ ውልቀ ሰባትን ካልኦት ትካላት’ውን ንመረዳእታታትን ንሓሳባትን ብስፍሓት የእንግዱ።

ዋሕዚ መረዳእታ ናብ ማሕበራዊ ሚዲያ ብበዝሒ ምቕያሩ ብባዕሉ ጸገም እንተዘይኮነ’ኳ ነዚ ስዒቡ ሓደሓደ ኣካላት ንናይ ሓሶት መረዳእታታትን ጽልኢት ዘረባታትን ክፍንዉ መገዲ ኸፊቱ’ዩ። እዚ ብባዕሉ ቅልውላው ፈጢሩ እዩ ክባሃል ዘይካኣል እንተኾነ እኳ ዝተፈጠሩ ጸገማት እናገደዱ ክኸዱ እጃሙ ኣበርኪቱ እዩ፣ እናበርከተ’ውን ይርከብ።

እሞ ብዙሓት ኣብዝ ሐዚ እዋን ዝሓቱዎ “ትካላት ማሕበራዊ ሚዲያ እንታይ እናሰርሑ እዮም?” ንዝብል ሕቶ እዩ።

ከም ፌስቡክ ዝኣመሰሉ ብቢልየን ዶላር ዝግመት መኽሰብ ዝረኽቡ ትካላት ማሕበራዊ ሚዲያታት ገጻቶም ንኹሉ ዝሰማማዕን ጉድኣት ዘየብጽሕን ክገብሩ ከምዘይከኣሉ ብዙሕ ሪፖርትታት ይሕብሩ። ንኣብነት፣ ኣብ ዘሕለፍናዮ ዓመት ናይቶም ትካላት ሸለልትነት ተቓዊሞም ጋንታታት እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ማሕበራዊ ገጻቶም ኣድማ ገይሮም ነይሮም።

ትካላት ማሕበራዊ ሚዲያ ንሓደገኛ ዘረባታት፣ ጎንጺ ንዘለዓዕሉ ጽሑፋት ከምኡ’ውን ጽልኢት ንዝምዕዱ ተግባራት እንዳተኸታተሉ ስጉምቲ ክወስዱ ከምዝግባእ ግልጺ እዩ። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ምክልኻል ዘረባ ሓሶትን ጽልኢትን እውን ብግልጺ ተጻሂፉ እዩ።

ብርግጽ ፌስቡክ ነዚ ዝምልከቱ መልእኽትታት እናመሓላለፈ ከምዝጸንሐ ሪእና ኔርና። ግና ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዘሎ ኩነት ብዕሊ ዝፈልጡ ከምኡ’ውን ክትንትኑ ዝኽእሉ ሰባት ብምጥቃም መረዳእታ ሓሶትን ናይ ጽልኢት ዘረባን ክርከብ ከሎ ብቕልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ።

ነዚ ዘይምግባር ንሓላፍነት ሸለል ምባል ጥራሕ ከይኮነ ብሕጊ ተሓታታይ ምዃን’ውን ከስዕብ ዝኽእል ጉዳይ እዩ።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::