Akkaawuntiiwwan fi fuulawwan Feesbuukii maqaa artiist Leencoo Gammachuutiin banaman!

Akkaawuntiiwwan fi fuulawwan Feesbuukii maqaa artiist Leencoo Gammachuutiin banaman!

Fuulawwan fi akkawwuntiiwwan Feesbuukii sobaa maqaa Artiist Leencoo Gammachuutiin banaman odeeffannoowwan garagaraa maxxansaa akka jiran hubanneerra.

Keessattu fuulli Feesbuukii maqaafii suuraa artiistichaa fayyadamuun banamefii hordoftoota Kuma 83 ol qabu yeroo yeroon odeeffannoowwan garagaraa qooda.

Fayyadamtootni Feesbuukii heddus maxxansawwan qoodaman irratti yaada kennu, deebisaniis hordoftoota isaaniif qoodu.

Haa ta’u malee fuulli Feesbuukii suuraansaa maxxanfame kun kan isaa akka hintaane artiist Leencoo Gammachuu Itoophiyaa Cheekif mirkaneessera.

Akkaawuntii Feesbuukii tokko qofa akka qabufii akkaawuntiin isaa inni sirriis https://www.facebook.com/lencho.gemechu.58 akka ta’e himeera.

Akkaawuntiiwwanfii fuulawwan miidiyaa hawaasaa sirrii hordofuun odeeffannoowwan sobaafii dogongoraaf akka hin saaxilamneef of eggannoo yaa taasifnu.

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::