‘Fias 777’ እንታይ እዩ? 

‘Fias 777′ ብዝብል ሽም ናይ ኮሚሽን ስራሕ ከምዝሰርሕ ኣፍሊጡ ካብ ብዙሓት ሰባት ገንዘብ እናኣከበ ዝርከብ ‘ትካል’ እንታይ እዩ? 

‘Fias 777’ ብዝብል ሽም ዝንቐሳቐስ ትካል መንነትን ሕጋዊነትን ብዝምልከት ብርክት ዝበሉ ተኸታተልትና እናሓተቱና ቀንዮም እዮም። 

እቲ ትካል ንባዕሉ “ናይ ኮሚሽን ስራሕ ዝሰርሕ ትካል” ኢሉ ዝጽውዕ እንትኾን “ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ሶሻል ሚዲያ ኔትዎርካት ንሰርሕ ኢና” ይብል። ብምቕጻል’ውን “ብመዓልቲ ንዝተመዝገቡ ኣባላት ስራሕ ንህብ ኢና። እቶም ስራሓት ከዓ ቀለልቲ እዮም። ክሊክ ምግባር ጥራሕ እዩ ዘድሊ። እንተበዚሑ 5 ደቒቓ እዮም ዝወስዱ። ሓደ ኣባል ዝወሃቦ መጠን ስራሕን ዝረኽቦ ገንዘብን ከከም ደረጅኡ ይፈላለ እዩ። እቶም ደረጃታት VIP-0፣ VIP-1፣ VIP-2፣ VIP-3፣ VIP-4ን VIP-5ን እዮም” ይብል። 

ከም ኣበሃህላ እቲ ትካል ንኣብነት ሓደ ኣባል ብVIP 4 ደረጃ 10,000 ብር ከፊሉ ደረጃ ይወሃቦ እዩ። ብመዓልቲ ክሊክ ዝገብሮም ን17 ስራሓት ኮይኑ፣ ንሓደ 18 ብር ይኽፈሎ። እዚ ድማ ብመዓልቲ 306 ብር ወይ ከዓ 9,180 ብር ይረክብ እዩ” ይብል። 

ከም ገለጻ እቲ ትካል ኣብዚ ሐዚ እዋን “ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ዝጅመረሉ ጊዜ ኣትሒዚ ካብ ሓፋሽ ህዝቢ ፍቕሪ ረኺቡ ቁጽሪ እቶም ዝተመዝገቡ ከዓ 2 ሚሊየን በጺሑ እዩ” ይብል። 

ይኹን እምበር እቲ ትካል ቅድሚ ሐዚ ኣብ ኢትዮጵያ ምንቅስቓስ ከይገብሩ ተኣጊዶም ከምዝነበሩ QuestNetን Tiensን ዝኣመሰሉ ናይ ፒራሚድ ቀመር መሰረት ከምዝገበሩ ትካላት ከምዝሰርሕ ምርኣይ ክኢልና ኢና። እዚ ከዓ ብዙሓት ሰባት ኣብትሕቲ ካሊእ ክኣትዉ ብምግባር ዝስራሕ ኮይኑ ቀዲሞም ዝኣተዉ ሰባት ገንዘብ ክረኽቡ ከለዉ ብርክት ዝበሉ ግን ይታለሉ እዮም።

  

ነቲ ትካል ዝዋሃብ ክፍሊት ብኣቢሲኒያ ባንኪን ብኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪን ኣቢሎም ከምዝፍጸሙ ኢትዮጵያ ቼክ ዝረኸቦ መረዳእታ ይሕብር። 

ነዚ ብዝምልከት ዘዛረብናዮ ሓደ ናይቲ ትካል ተጠቃማይ “እቲ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ምዝገባ ኾነ ቢሮ የብሉን፣ ናይቲ ትካል በዓል ዋናታት’ውን ኣይንፈልጦምን” ኢሉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዙሕ ጥርዓናት ክስምዑ ከምዝጀመሩ ይገልጽ። “ሕቶ እንተሓቲትና ካብ Fias ክትባረሩ ኢኹም ይብሉና፣ ንጹር ኣሰራርሓ የብሉን” ብምባል ምስራሕ ከምዝቐጸለ ግን ይገልጽ። 

እቲ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ከምዝተመዝገበ እንተገለጸ’ኳ እዚ ትኽክል ከምዘይኮነ ካብ ንግዲሚኒስቴር ቤ/ጽ ምዝገባ ንግዲ ኣረጋጊጽና ኢና። 

ብኻሊእ መዳይ እቲ ትካል ዝሰርሖ ስራሕ እንታይ ከምዝኾነ ኢትዮጵያ ቼክ ዝሓተቶ ሓደ ናይቲ ትካል ወኪል እየ ዝብል ውልቀ ሰብ “ሰባት ናይ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ቲክቶክን ዩትዩብን ምስልታት ክጸቕጡ ከለዉ ተመልከቲ ይበዝሐሎም፣ ነዚ ከዓ ካብኒ ፌስቡክ ክፍሊት ንረክብ ኢና፣ ምሳኣቶም’ውን ብሓባር ንሰርሕ ኢና” ኢሉ እዩ። ኮይኑ ግና ናብዞም ማሕበራዊ ሚዲያታት ዝወስድ ሊንክ ከምዘየለ ርኢና ኢና። 

ነዚ ብዝምልከት ምስ ፌስቡክ ኣለና ንዝበሉዎ ውዕሊ ከርእይ ዝተሓተተ ናይቲ ትካል ተወካሊ ኢዬ ዝበለ ውልቀ ሰብ “ኣብ ኢደይ የለን፣ ወጻኢ ዓዲ ምስ ዘለዉ ሰባት እዩ ዘሎ” ኢሉ መልሲ ሂቡ እዩ። 

ብተወሳኺ ከዓ Scam Advisorን Scam Detectorን ዝተብሃሉ ንዘታልሉ መርበብ ሓበሬታታት ዝከታተሉ ትካላት፣ ነቶም ገጻት መጭበርበርቲ ከምዝመስሉ ዘውጽኡዎ ሪፖርት ይሕብር እዩ። 

https://www.scamadviser.com/check-website/fias777.com 

https://www.scam-detector.com/validator/fias777-com-review/ 

ኢትዮጵያ ቼክ ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ካብ ደሕንነት ግልጋሎት ፋይናንስ ኣብ ቀረባ እዋን ዝበጽሖ መረዳእታ ከምዝሕብሮ ናይ Fias ጉዳይ ብፌደራል ፖሊስ እናተመርመረ ይርከብ። ካብዚ ትካል ብተወሳኺ ብርክት ዝበሉ ናይ ኦንላይን ምጭብርባር (scam) ተግባራት ኣብምስታፍ ንዝተጠርጠሩ ኣካላት ኽትትል እናገበረ ከምዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ።” 

ክሳብ ሐዚ ብርክት ዝበሉ ሰባት ካብ ቁሩብ ኣማኢት ብር ክሳብ ዓሰርተ ሺሕ ብር በቶም ክልተ ባንክታት ኣቢሉም ነቲ ትካል ከፊሎም እዮም። ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ቼክ ካብ ከምዚ ዓይነት ናይ ምጭብርባር ተግባራት ሰባት ንባዕሎም ክሕልዉ ይመክር።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::