ሰብ መሳሊ ገጻት እንታይ እዮም፣ ብኸመይ’ከ ይልለዩ?

ናይ ሎሚ ሽድሽተ ወርሒ ኣቢሉ ዋልታ “ጆርጅ ቦልተን” ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ናይ ሓሶት ናይ ትዊተር ኣካውንት መረዳእታ ወሲዶም ከምዝነበሩ ኢትዮጵያ ቼክ ኣጋሊጹ ነይሩ። ግና እዚ ናይ “ጆርጅ ቦልተን” ኣካውንት ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ኢትዮጵያ ቼክ ዘጋለጾም ናይ ሓሶት ኣካውንትታት ብሓደ ነገር ይፍለ። ብምስሊ ፕሮፋይሉ።

እዚ ናይ “ጆርጅ ቦልተን” ምስሊፕሮፋይል thispersondoesnotexist.com ብዝተባሃለ ሰብ መሳሊ ገጽ (fake face) መፍረዪ መርበብ ሓበሬታ ዝተፈጠረ እዩ። እዚ መርበብ ሓበሬታ ጄኔረቲቭ አድቨርሳሪያል ኔትዎርክስ (generative adversarial networks) ዝተብሃለ ቴክኖሎጂ ኣርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ዝጥቀም እንትኾን ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ጎብነይቲ ነቲ ገጻቶም ብዝሓደሱዎ (refresh) ቑጽሪ ሰብ መሳሊ ሓድሽ ገጽ የፍርይ።

በዚ ቴክኖሎጂ ዝፍረዩ ናይ ሓሶት ገጻት ንምልላይ ብዘጸግም መልክዑ ምስቲ ሓቂ ዝኾነ ገጽ ወዲ ሰብ ተመሳሳሊ እዩ።

መስራቲ እቲ መርበብ ሓበሬታ ፊሊፕ ዋንግ ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ሓደ ናይ ፌስቡክ ገጺ ብዝጻሓፎ ጽሑፍ ቴክኖሎጂ ኣርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ዝበጽሐሉ ደረጃ ሰባት ንኽፈልጡ ብምሕሳብ ነቲ መርበብ ሓበሬታ ከምዝኸፈቶ ገሊጹ ነይሩ። ፊሊፕ ነዚ ይበል እምበር ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ዝፍረዩ ናይ ሰብ ገጻት ንናይ ሓሶት ኣካውንታትን ቦታትን ንምኽፋት ብስፍሓት ኣብጥቕሚ ውዒሎም’ዮም።

ንኣብነት አሶሼትድ ፕሬስ ቅድሚ ኣዋርሕ ከምዘጋለጾ ጀሲካ ዝተባሃለት ሰብ መሳሊ ገጽ ዘለዋ ተጠቃሚት ምስ ሰበስልጣናት ኣሜሪካ ምትእስሳር ክሳብ ምፍጣር በጺሓ ነይራ።

ብተመሳሳሊ ኣብ ስራሕ ምጽራይ መረዳእታ ትኹረት ገይሩ ዝሰርሕ ግራፊካን ናይ ኣትላንቲክ ካውንስል ዲጂታል ፎረንሲክ ምርምር ላብራቶሪ ብዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት ከፊቶም ሰብ መሳሊ ገጽ ንዝጥቀሙ ኣጋሊጹ’ዩ።

እዚ ማለት ግና ሰብ መሳሊ ገጽ ንዝጥቀሙ ሓሰውቲ ምልላይ ቀሊል እዩ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብቴክኖሎጂ ኣርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ተጠቒሞም ዝፍረዩ ሰብ መሳሊ ገጻት ንምልላይ ኣጽዒቕካ ምርኣይ እኹል እዩ ነይሩ። ሸፋፍ ቅርጺ ገጽ፣ ኣስተብህሎ ዘይብሎም ዓይንታት፣ ዘይተመዓራረየ ጨጉሪ፣ ዘይተመጣጠኑ ኣእዛንን ካልኦት ኣበራትን መለለዪ’ኦም ነይሮም።

ድሕሪ ቀረባ እዋን ዝፍረዩ ሰብ መሳሊ ገጻት ግን ምንም ኣበር ዘይብሎም እናኾኑ ይመጽኡ ስለዘለዉ ንምልላይ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ’ዩ። ተመራመርቲ ክምዝብሉዎ ንጊዜኡ ብቴክኖሎጂ ኣርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ዝፍረዩ ሰብ መሳሊ ገጻት ከምዘለዉ ምፍላጥን ምጥንቃቕን ኣብ ጽልዋ ሓሰውቲ ካብምውዳቕ ዘድሕን ካልኣይ ዘይብሉ መማረጺ እዩ።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::