ብናይ ሓሶት መረዳእታን ውዲት ትንታነን ቆልዑን መናእሰያትን’ውን ይቃልዑ እዮም። ስለዚ ጉዳይ እንታይ ኢና ክንፈልጥ ዘለና?

መረዳእታ ሓሶት ከምኡ’ውን ናይ ውዲት ትንታነታት ኣብ ኩሉ ዕድመ ውሽጢ ንዝርከቡ ኣካል ሕብረተሰብ ሳዕቤን ኣለዎ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ቆልዑን መናእሰያትን ዘስዕቦ ኣሉታዊ ጽልዋ ዝኸፍአ ከምዝኾነ ኣብ ካልኦት ዓድታት ዝተገበሩ መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም።

ናይ ሓሶትን ዝተዛብዑን መረዳእታታት፣ ቆልዑን መናእሰያትን ዘለዎም ብናጽነት ናይ ምሕሳብን ምምርማርን ዝንባለ ኣንኢሱ ንጉዳያት ዘለዎም ኣረኣእያ ክግደብ ክገብሮ ይኽእል እዩ። ውዲት ትንታነ’ውን ቆልዑን መናእሰያትን ዘለዎም ናይ ምሕታትን ምምርማርን ድልየት ዕንቅፋት ብምዃን ንሳይንሳዊ መገዲታት (scientific methods) ባዕዲ ንክኾኑ ዕድል ክፈጥር ይኽእል እዩ።

ቆልዑን መናእሰያትን ናይ ሕሶትን ዝተዛብዑ መረዳእታታት ከምኡ’ውን ንውዲት ትንታነ ካብዘጋልጾም መገዲ እቲ ሓደ ካብ ኣፍልጦ ወለዶም ወጻኢ ኣብ ዝጥቀሙሎም ተንቀሳቓስቲ ስልክታትን ኮምፒውተራትን ዝረኽቡዎም መተግበርታትን መርበብ ሓበሬታታትን ብቐንዲ ዝጥቀሱ እዮም።

1. ቆልዑን መናእሰያትን ኣብዚሖም እንታይ ዓይነት መተግበርታትን መርበብ ሓበሬታታትን ከምዝጥቀሙ ምክትታል። እዚውን እንታይ ዓይነት መረዳእታታት ውላዶም እናረኸቡ ከምዝኾኑ ወለድታት ክፈልጡ ይገብሮም እዩ።

2. ናይ ሓሶትን ዝተዛብዑን መረዳእታታት ከምኡ’ውን ውዲት ትንታነ ከምዘሎ ክፈልጡ ምግባር። እዞም መረዳእታታት ኣብ ነባራዊ ዓለም ዘብጽሑዎ ንዘለዉ ጉድኣታት ኣብነት ብምሃብ ምግላጽ።

3. ምስ ቆልዑን መናእሰያትን ብግልጺ ብዛዕባ መረዳእታ ቀጻሊነት ብዘለዎ መገዲ ምምይያጥ። ንኣብነት ኣብ ሞንጎ ሓቂን ርእይቶን ዘሎ ኣፈላላይ ምግላጽ ወይ ከዓ ቅልል ዝበሉ ኣብነታት ብምጥቃስ ነዚኦም መረዳእታታት ከለልዩ ምግባር ክኸውን ይኽእል እዩ።

4. ቆልዑን መናእሰያትን ንዝሰምዑዎም መረዳእታታት ምሕታት ከምኡ’ውን ንመረዳእታታት ክግምግሙ ምትብባዕ። ኣብ ዝበጽሑዎ ገምጋም ተመርኲዙ ርትዓዊ ምይይጥ ምግባር።

5. ቆልዑን መናእሰያትን ዝጥቀሙሎም መተግበርታት ከመይ ከምዝሰርሑ ፍልጠት ክህልዎም ምግባር። ንኣብነት ሓደ ሓደ ገጽታትን መተግበርታትን ብዝዋሃቦም ምፍታው (Like) ተደሪኾም ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎም ጉዳያት ከርእዩ ከምዝዕድሙ ክኸውን ይኽእል።

ብዛዕባ መረዳእታ ንቆልዑን መናእሰያትን ብምምሃር ካብ ሓሶት ንሓቂ፣ ካብ ውዲት ንሳይንስ ዘለልይ ትውልዲ ንፍጠር።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::