Akeekkachiisa suuraa sobaa! 

Suuraawwan kunneen dhuguma loltootni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa bahaa jiraachuu agarsiisu? 

Walitti bu’iinsa naannoo Tigraayin walqabatee loltootni Eertiraa ji’oota darbaniif dhimma ijoo turaniiru. 

Mootummootni biyyaalee garaagaraafi dhaabbileen idil-addunyaa loltootni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka bahan gaafataa turan. 

Yeroo dhiyootii as immoo mootummaan Itoophiyaa loltootni Eertiraa Tigraay keessaa bahu eegaluu isaanii beeksisaa tureera. 

Namootni tokko tokkos suuraawwan armaan gadii miidiyaalee hawaasaa akka ‘Twitter’ irratti maxxansun loltootni Eertiraa Itoophiyaa gadi dhiisanii bahaa jiraachuu barreessaa jiru. 

Haa ta’u malee qorannoo Itiyoophiyaa Cheek suuraalee kunneen irratti taasisen suuraalen kunneen loltootni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahaa jiraachusaanii kan agarsiisan miti. 

Fakkeenyaaf suuraan wayita loltootni hiriira qabatanii deeman agarsiisu midiyaan ‘The Guardian’ jedhamu waggoota shan dura kan maxxansedha. 

Suuraan Taankii mul’atus toora Feesbuukii nama dhuunfaa irratti ji’oota jaha dura kan maxxanfamedha. 

https://www.theguardian.com/world/2015/dec/23/eritrea-conscription-repression-and-poverty-recipe-for-mass-emigration 

https://www.facebook.com/1677434032275531/photos/a.3050796408272613/3802586086426971/?__cft__[0]=AZVMGL-8u8CWvz6auzqRq3oXmTZ8xkmG4PdiUqqP6yifOfTZdEnyAfQiU6kU2KrV8atotEidwmFLD8V2XIewgwrA9j8F9FxuHFLKQYJX1HxVylYuqIrLbQgAj18VNoS85b5BE1rqlxuASa4B0lEg-vuj&__tn__=EH-R 

Eeruu oduuwwan sobaa irratti qabdan akkasumas dhimmoota akka isinif mirkaneessinu barbaaddan nibiraan gahaa. 

Oduuwwan mirkanaa birootif marsariitiifi toorawwan midiyaa hawaasaa keenya daawwadhaa. 

Facebook: https://www.facebook.com/EthiopiaCheck/ 

Website: https://ethiopiacheck.org/ 

Twitter: https://twitter.com/EthiopiaCheck?s=09 

Telegram: https://t.me/ethiopiacheck

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::