ናይ ሚዲያ ምርዳእ ጥበብ (media literacy) ንጋዜጠኛታት ጥራሕ ዝተወሰነ ክሳብ ዝመስል፣ ብኹሎም ዝምልከቶም ኣካላት ዝተረሰዐ ዘፈር ትምህርቲ/ፍልጠት ከምዝኾነ ኣብ ዝሓለፉ ጊዜታት ዝረእናዮም ኹነታት መረዳእታ ይህቡ እዮም።

ናይ ሚዲያ ምርዳእ ጥበብ (media literacy) ንጋዜጠኛታት ጥራሕ ዝተወሰነ ክሳብ ዝመስል፣ ብኹሎም ዝምልከቶም ኣካላት ዝተረሰዐ ዘፈር ትምህርቲ/ፍልጠት ከምዝኾነ ኣብ ዝሓለፉ ጊዜታት ዝረእናዮም ኹነታት መረዳእታ ይህቡ እዮም።

ንሚዲያ ምርዳእ (ምንባብን ምጽሓፍን) ዝጅምር ሰባት ንምህርቲ ሚዲያ ብቐሊሉ ንክረኽቡ ብምግባር እንትኾን፣ ነዚኦም ምህርቲታት ወሳኒ ብዝኾነ መልክዑ ናይ ምምዛን (critically evaluate) ብቕዓት ምሓዝ ከዓ ንሚዲያ ምርዳእ ቁልፊ መሰረት ይህቡ እዮም።

ትካላት፣ ውድባትን ማሕበራትን ከዓ ነቲ ሰፊሕ ህዝቢ ዝኸውን ምስ ሚዲያ ምህርቲታት ምፍጣር፣ ምጽሓፍ ወይ ከዓ ምንባብ ጥበብ ናይ ምፍላጥ ዓብዪ ሓላፊነት ኣለዎም።

ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት፣ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲቲታትን ብመደበኛ ከምኡውን ብስፔሻላይዝድ ክፍለ ጊዜታት ትምህርቲ ሚዲያ መረዳእታ ክህቡ ይግባእ። እወ፣ ጽቡቕ በዓልሙያ ሚዲያ ንምፍጣር ትምህርቲ ከምዘድልይ፣ ጽቡቕ ተጠቃማይ ሚዲያ’ውን ንምፍጣር ብትምህርቲ ዝርከብ ፍልጠት የድልይ እዩ።

መንግስታዊን ዘይመንግስታዊን ትካላት ከዓ ፖሊሲን መምሪሒን ብምውጻእ ከምኡ’ውን ብምትግባር ንሚዲያ ናይ ምርዳእ ጥበብ ክእለት ክብ ክብል ንምግባር ክሰርሑ ይግባእ።

ወቅታዊ መረጃዎችን ቀጥታ በኢሜልዎ ለማግኘት ይመዝገቡ

    ያቀረቡትን የግል መረጃ በግላዊ መመሪያችን መሠረት እንጠብቃለን::